Båtsäsongen är här - spara på miljön och undvik att använda antifoulingprodukter

Tukes 7.5.2015 9.00
Pressmeddelande

Antifoulingprodukter eller sk. giftfärger mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor är mycket giftiga även för andra organismer.  En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör reproduktionen hos både fiskar och andra vattenlevande organismer.  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar alternativa metoder för rengöring av båtbotten.  Det är förbjudet att använda giftfärger i inlandsvatten. 

Istället för giftfärger kan du göra följande:

  • Rengör båtbottnen mekaniskt med borste och/eller högtryckstvätt eller bottentvätt.
  • Lyft upp båten på land ibland, om möjligt.
  • Skydda båtens botten mot ljus och solsken, då fastnar inte lika mycket organismer på bottnen.

Om du ändå väljer att måla, kom ihåg följande:

  • I Finland får man endast använda, sälja och importera påväxthindrande/ antifoulingprodukter (giftfärger) som godkänts av Tukes, och finns i listan (på finska).
  •  Ofta kan det räcka med målning av båtens vattenlinje och/eller fläckvis målning.
  • Låt färgen torka tillräckligt länge.
  • Lär bruksanvisningen noggrant och skydda dig ordentligt, våtslipa bort den gamla färgen och lämna färgresterna till en insamlingsstation för farligt avfall.
  • Skydda marken med en presenning eller ett annat ogenomsläppligt tyg då du målar båtbottnen eller avlägsnar färg från bottnen eller måla på ett ogenomsläppligt underlag som är framtaget speciellt för målning av båt. Låt inte färgrester hamna i marken eller i vattnet utan lämna dem på en insamlingsstation för farligt avfall.

Hantera även andra båtlivsrelaterade avfall på rätt sätt genom att lämna batterier, gammal målarfärg, oljor,  etc. på en insamlingsstation för farligt avfall.

Läs även:         

Antifoulingprodukter och vattenmiljö

http://www.hallskargardenren.fi/sv/miljokunskap/batbotten_i_fokus

Närmare upplysningar: Överinspektör Jaana Pasanen, tel. 029 5052 067, [email protected]