Ädelmetallsmycken i webbutiker utan tillräcklig produktinformation

Tukes 15.4.2015 8.46
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att på många webbplatser säljs ädelmetallsmycken med bristfällig produktinformation. Konsumenten ska få tillräckligt med information om ädelmetallproduktens storlek, vikt, material och stämplar innan hen fattar beslut om inköp. Tydliga produktinformationsmärkningar är till fördel för både konsumenten och varans säljare.

På webben har konsumenten mer begränsade möjligheter att undersöka produkten än på en traditionell butik. Av foton på webbsidan är det mycket svårt att se t.ex. produktens storlek eller bedöma dess vikt och tillverkningsmaterial. Dessutom är ädelmetallprodukters stämplar så små att det är så gott som omöjligt att urskilja dem på bilderna.

Tukes påminner att också i näthandel ska ädelmetallprodukters stämplar och ädelmetallhalter vara klart synliga innan konsumenten fattar köpbeslut. Att ge noggranna uppgifter om produkter betyder också ett mindre antal produktreturneringar.

Tillrådliga märkningar på ädelmetallprodukter:

  • ett tydligt foto, en ritning eller en beskrivning av produkten
  • omnämnande av tillverkningsmaterial: ädelmetall(er) och andra ämnen
  • produktens ädelmetallhalt, stämplar och vikt
  • andra uppgifter som på ett väsentligt sätt påverkar köpbeslutet: pris, eventuella ytbeläggningar och om det är möjligt att produkten avger nickel (med tanke på allergier)
  • ädelstenar, pärlor m.m. som utgör en del av produkten och utförliga uppgifter om dessa.

Handel på webbplatser faller under samma bestämmelser i lagstiftningen som den traditionella handeln.

Mer information:
Marknadsinspektör Anneli Pärnänen, tfn 029 5052 637

E-post: [email protected]                                              http://tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Adelmetallprodukter/