Hoppa till innehåll

Rekordantal anmälningar om defekta fyrverkeripjäser

Tukes
2.1.2017 15.38
Pressmeddelande

Efter årsskiftet har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tagit emot mångdubbelt fler anmälningar av konsumenterna om defekta och farliga fyrverkeripjäser än under tidigare år.

Fram till måndag eftermiddag hade Tukes via responsblanketten på sin webbplats tagit emot nästan etthundra anmälningar om tiotals olika produkter. Tidigare år har anmälningarna varit cirka 30 som mest. Det stora antalet produktfel och farliga situationer är en överraskning.

 Det är viktigt att konsumenterna anmäler farliga produkter till oss. Vi går nu igenom anmälningarna och utreder vilka fel och brister som observerats i produkterna. Till följd av det stora antalet, kan vi inte genast besvara alla anmälningar, men vi kommer att kontakta alla som lämnat sin kontaktinformation, säger sektionschef Kurt Kokko på Tukes.

Tukes anser att det är nödvändigt att utveckla processer för egenkontroll för fyrverkeripjäsbranschen. Importörerna i branschen kommer inom kort att kallas till ett möte för samtal om hur kvalitetskontrollprocesserna ska förbättras, så att defekta produkter inte når konsumenterna. Informationsförmedlingen om defekta produkter från importören till återförsäljarna måste bli exaktare och smidigare, och alla återförsäljare måste nås. Även informationen till konsumenterna behöver utvecklas.  Separata utredningar kommer att göras om de defekta produkterna.

Fyrverkeripjäser har inte förhandsgodkännande 

Fyrverkeripjäsernas kvalitetsproblem har även förbryllat konsumenterna och många har undrat hur defekta produkter kan saluföras på marknaden. Många har trott att myndigheterna förhandsgranskar fyrverkeripjäserna innan de dyker upp på butikshyllorna.

 Det nationella godkännandeförfarandet för fyrverkeripjäser upphörde i juli 2010, varefter marknaden småningom har övergått till CE-märkning av fyrverkeripjäser.  Fyrverkeripjäserna övervakas numera genom stickprov på samma sätt som övriga produkter i allmänhet inom EU, säger Kokko.

Ett företag ansvarar alltid för produkternas säkerhet: tillverkaren, importören eller återförsäljaren. Fyrverkeripjäserna tillverkas främst i Kina, där även säkerhetstest av produkterna i huvudsak utförs. Importören ansvarar för att produkterna uppfyller de säkerhetskrav som ställts på dem.

Utifrån den information som fanns på nyårsdagen är det totala antalet ögonskador i år jämförelsevis lågt, men allvarliga skador kunde inte undvikas i år heller.

 Nödvändigheten av att använda skyddsglasögon för att minska skadorna, måste fortsättningsvis betonas.

Anmälan om en farlig/bristfällig produkt

Mer information:

Sektionschef Kurt Kokko, Tukes, tfn 029 5052 128
E-post: [email protected]