Myndigheterna samarbetar vid övervakningen av eldrivna fordon

Mediatiedote 4.2.2019 9.53
Pressmeddelande

Traficom, Tukes och Tullen kommer under våren 2019 att utöva effektiviserad övervakning av eldrivna fordon som importeras. Med eldrivna fordon avses bl.a. elcyklar, olika elskotrar och eldrivna sparkcyklar, balansskotrar, eldrivna rullskridskor och elskateboards.

Eldrivna fordon har blivit ett vanligare inslag i gatubilden under senare år, och ny utrustning släpps kontinuerligt ut på marknaden. De nya fordonen har även medfört problem. I synnerhet de litiumionbatterier som används i dessa fordon har även i Finland orsakat flera bränder.

På eldrivna fordon tillämpas säkerhetskrav i fordons- och/eller maskinlagstiftningen beroende på utrustningens egenskaper, särskilt maximieffekten och högsta hastigheten. Traficom övervakar anordningar som omfattas av fordonslagstiftningens tillämpningsområde och Tukes övervakar maskiner. Tullen övervakar anordningars överensstämmelse med kraven vid import.

Under Traficoms, Tukes och Tullens gemensamma övervakningsprojekt granskar man anordningars CE-märkningar och dokument vid import. Vidare undersöks säkerheten av några av anordningarna genom att låta en testanläggning testa dem. Vid övervakningsåtgärderna kommer man inte att stanna medborgare som rör sig med eldrivna fordon i trafiken eller i terrängen. Ett av projektets mål är även att utöka kunskapen om de krav som ställs på anordningarna hos företag som importerar och säljer eldrivna fordon bl.a. genom att upprätta anvisningar för företagen. Övervakningsprojektet genomförs i maj 2019. Projektets resultat meddelas under sommaren.

Länk till Traficoms sida om eldrivna fordon (på finska):

Mer information:

Traficom: Inspektör Ossi Venetkoski, tfn 0295 345 369, [email protected]

Tukes: Overinspektör Kimmo Hakala, tfn 0295 052 199, [email protected]

Tullen: Tullöverinspektör Päivi Simpanen, tfn 040 332 2168, [email protected]

Kuluttajatuotteet