Tämä on Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Meillä on töissä toksikologeja, diplomi-insinöörejä ja monia muita eri alojen asiantuntijoita sekä hallinnon ja viestinnän ammattilaisia.

Valvontamme ulottuu kylpyvaahdosta suuronnettomuusvaarallisiin teollisuuslaitoksiin. Valvomme toimialojemme tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä sekä toimeenpanemme niihin liittyvää lainsäädäntöä. Toimintamme tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä.

 

Ihmisiä istuu neuvotteluhuoneessa läppärien äärellä.

Tukesin asiakastutkimus 2023 (pdf, 512 kb)

Tukesin sidosryhmätutkimus 2022 (pdf, 4,1 Mb)