Tämä on Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka tavoite on kaikille turvallinen Suomi. Meillä on töissä eri alojen asiantuntijoita, kuten biologeja, juristeja, kemistejä, insinöörejä sekä hallinnon ja viestinnän ammattilaisia. Valvontamme ulottuu kylpyvaahdosta teollisuuslaitoksiin.

Suojelemme ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Valvomme, että tuotteet, palvelut ja tuotantojärjestelmät täyttävät niiden lakisääteiset vaatimukset. Toimeenpanemme valvomiimme toimialoihin liittyvää lainsäädäntöä. Kehitämme sääntelyä, viranomaisyhteistyötä ja toimintamalleja sekä toteutamme tutkimus- ja kehittämishankkeita.

 

Ihmisiä istuu neuvotteluhuoneessa läppärien äärellä.

Tyytyväiset asiakkaat

Kartoitamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyden nykytilaa ja asiakastyön kehittämiskohteita.

Tutustu vuoden 2023 asiakastutkimukseen. Tutkimus on pdf-muodossa.

Hyvät sidosryhmäsuhteet

Selvitämme säännöllisesti sidosryhmäsuhteidemme nykytilaa, yhteistyön sujuvuutta ja sidosryhmiemme toiveita. 

Tutustu vuoden 2022 sidosryhmätutkimukseen. Tutkimus on pdf-muodossa.