Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

Voit tehdä kemikaalien ja kaasujen käsittelyyn liittyvät lupahakemukset sekä muutosilmoitukset sähköisesti. Sähköinen asiointi on käytössä seuraavissa asioissa:

  • vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi (ns. kemikaaliturvallisuuslupa)
  • maa- ja biokaasukohteen rakentamislupa
  • nestekaasun laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi.

Vuoden 2021 aikana pilotoimme sähköistä asiointia myös määräaikais- ja käyttöönottotarkastusten hoitamisessa niiden asiakkaiden kanssa, joilla tarkastus on ajankohtainen.

Asiointipalveluun tunnistaudut esim. pankkitunnuksilla, minkä jälkeen voit turvallisesti täyttää ja lähettää lomakkeesi. Sähköistä asiointia varten tarvitset yrityksesi myöntämän sähköisen valtuuden.

Sähköiset asiointikanavat ja tarvittavat valtuudet löydät alla olevista linkeistä.

Jos haluamaasi palvelua ei ole vielä tarjolla sähköisenä, niin lähetä täyttämäsi word-lomake ja liitteet osoitteeseen [email protected].

Jos sinulla on kysyttävää asioinnista tai et voi jostain syystä asioida sähköisesti, ota yhteyttä [email protected]

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi; 
lupahakemus ja muutosilmoitus

Sähköisen asioinnin kautta haetaan lupaa uudelle laajamittaiselle laitokselle tai olemassa olevan laitoksen muutokselle. Lomaketta käytetään myös muutosilmoituksen laatimiseen.

Siirry Luvat ja valvonta -palveluun

Katso Luvat ja valvonta -palvelun esittelyvideo

Katso kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen tarvittavat tiedot

Tarvittava valtuutus: Lupa ja valvontakokonaisuuksissa asiointi

Turvallisuusselvitysten toimittaminen

Sähköisen asioinnin kautta toimitetaan turvallisuusselvitys käsiteltäväksi.

Siirry Aluehallinnon asiointipalveluun

Tarvittava valtuus: Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi

Määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset sekä muu valvonta

Sähköisen asioinnin kautta toimitetaan tietoja määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksiin sekä muuhun valvontaan liittyen. Lomake ei ole saatavilla suoraan sähköisessä asioinnissa vaan Tukes aloittaa asioinnin asiakkaan puolesta.

Siirry Aluehallinnon asiointipalveluun

Tarvittava valtuus: Kemikaalien ja kaasujen käytön sekä laitteiden ja teollisen toiminnan turvallisuuden tietojen toimittaminen

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan yritystietojen muutoksesta, esim. nimi, yhteystiedot, jos Y-tunnus ei muutu.

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminnanharjoittaja vaihtuu, esim. uusi Y-tunnus.

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus (doc, 115 kt)

Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista

Lomakkeella tehdään pelastuslaitokselle ilmoitus vähäisestä toiminnasta tai sen muutoksesta. 

Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (doc, 77 kt)

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminta lopetetaan kokonaan tai osittain tai toiminta keskeytetään toistaiseksi.

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä (doc, 152 kt)

Onnettomuusilmoituslomake

Onnettomuusilmoituslomake

 

Hyväksytyt liikkeet

Kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi

Lomakkeella kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen ja muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeet hakevat hyväksytyksi liikkeeksi.

Siirry sähköiseen asiointiin

Kaasut

Hakemus nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

Sähköisen asioinnin kautta haetaan lupaa uudelle kohteelle, joka käsittelee ja varastoi nestekaasua tai olemassa olevan laitoksen muutokselle. Palvelua voi käyttää myös muutosilmoituksen laatimiseen. Liitä hakemukseen oheinen liite.

Siirry sähköiseen asiointiin

Liite nestekaasua koskevaan lupahakemukseen (doc, 53 kt)

Katso sähköisen asioinnin ohjevideo

Katso kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen tarvittavat tiedot (pdf, 147 kt)

Tarvittava valtuus: nestekaasuluvan hakeminen

Maa- ja biokaasukohteen rakentamislupahakemus       

Sähköisen asioinnin kautta haetaan rakentamislupaa maa- ja biokaasukohteille. Esim. maa- ja biokaasuputkistoille, tankkausasemille ja varastoinnille. Palvelua voi käyttää myös muutosilmoituksen laatimiseen.

Siirry sähköiseen asiointiin

Katso sähköisen asioinnin ohjevideo

Katso sähköisen asioinnin ohje (pdf, 296 kt)

Tarvittava valtuus: maa- ja biokaasuluvan hakeminen

Määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset sekä muu valvonta

Sähköisen asioinnin kautta toimitetaan tietoja määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksiin sekä muuhun valvontaan liittyen. Lomake ei ole saatavilla suoraan sähköisessä asioinnissa vaan Tukes aloittaa asioinnin asiakkaan puolesta.
 
Siirry Aluehallinnon asiointipalveluun

Tarvittava valtuus: Kemikaalien ja kaasujen käytön sekä laitteiden ja teollisen toiminnan turvallisuuden tietojen toimittaminen

Ilmoitus maakaasun käytönvalvojasta

Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin maakaasun käytönvalvoja.

Ilmoitus maakaasun käytönvalvojasta

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan muuttuneet yritystiedot, esim. nimi, yhteystiedot, jos Y-tunnus ei muutu.

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Hakemus muovisten kaasuputkistojen asennusliikkeeksi

Siirry sähköiseen asiointiin

VAK - Vaarallisten aineiden kuljetus

Todistusmalli IBC-pakkauksen tarkastuksesta (doc, 65 kt)