Anmälan om ändring av företagets namn och kontaktinformation

Med denna blankett kan du anmäla ändringar i företagets namn eller kontaktinformation, om ändringen gäller

OBS! Om det gäller ett företagsförvärv eller företagsomstrukturering (FO-numret ändras), använd följande blanketter för anmälan:

Driftsledare för elanläggning: Anmälan till elanläggningsregistret, SL 2A
Malmletning: Ansökan om överföring av malmletningsrätt
Kemikaliesäkerhet: Verksamhetsutövarens ändringsanmälan
Tryckbärande anordningar: Anmälan om ändring av tryckbärande anordning, blankett 3
Naturgas: Verksamhetsutövarens ändringsanmälan

 

Uppgifterna du anger sparas i Tukes register. Mer information tukes.fi/sv/dataskydd.

Anmälan om ändring av företagets namn och kontaktinformation