Tuotteet ja palvelut

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet
Kuluttajan ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta   Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta  

Talouden toimijan ilmoitus/selvitys vaarallisesta tavarasta

 

Talouden toimijan ilmoitus/selvitys vaarallisesta tavarasta

 

Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta rakennustuotteesta   Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta rakennustuotteesta  
Kuluttajan ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta palvelusta   Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta palvelusta  
Toiminnanharjoittajan ilmoitus kuluttajapalvelussa sattuneesta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta Lomakkeella kuluttajille suunnatun palvelun tarjoaja ilmoittaa palvelussa sattuneesta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta. Toiminnanharjoittajan ilmoitus kuluttajapalvelussa sattuneesta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta  
Terveysalan ammattilaisen tai loppukäyttäjän tekemä ilmoitus kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta   Lomake  
SUE A -lomake Kosmetiikan vastuuhenkilön ja jakelijan ilmoitus kosmetiikan vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta. Lomake

Ohje lomakkeen täyttämiseksi

Ohje syy-yhteyden arviointia varten