Tuotteet ja palvelut

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet
Kuluttajan ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta   Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta  

Talouden toimijan ilmoitus/selvitys vaarallisesta tavarasta

 

Talouden toimijan ilmoitus/selvitys vaarallisesta tavarasta

 

Ilmoitus puutteellisesti CE-merkitystä rakennustuotteesta   Ilmoitus puutteellisesti CE-merkitystä rakennustuotteesta  
Kuluttajan ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta palvelusta   Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta palvelusta  
Terveysalan ammattilaisen tai loppukäyttäjän tekemä ilmoitus kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta   Lomake  
SUE A -lomake Kosmetiikan vastuuhenkilön ja jakelijan ilmoitus kosmetiikan vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta. Lomake

Ohje lomakkeen täyttämiseksi

Ohje syy-yhteyden arviointia varten