Prislista för e-tjänster

Priserna för tjänster i e-tjänsten grundar sig på Tukes gällande prislista

En ny verksamhetsanmälan måste alltid lämnas till Tukes om företagets FO-nummer ändras. Detta gäller även fall där företaget tidigare har varit registrerat men dess FO-nummer har ändrats i samband med till exempel fusion eller ändrad företagsform. Tukes register över verksamhetsutövare hittar du här.

Namnstämpelärenden

Ansökan om namnstämpel 150 €
Bekräftelse av registrering av namnstämpel 100 €
Avslutning av registrering av namnstämpel kostnadsfri
Överföring av namnstämpel från ett företag till ett annat kostnadsfri
Ändring namnstämpel kontaktinformation kostnadsfr