Sähköisen asioinnin hinnasto

Sähköisen asioinnin palveluiden hinnat perustuvat Tukesin voimassaolevaan hinnastoon

Tukesille on tehtävä aina uusi toimintailmoitus, jos yrityksen y-tunnus muuttuu. Tämä koskee myös tapauksia, jossa yhtiö on ollut aikaisemmin rekisteröity, mutta sen y-tunnus on muuttunut esim. sulautumisen tai yhtiömuodon muuttumisen takia. Tukesin toiminnanharjoittajarekisterin löydät täältä.

Sähköala

Ilmoitus kertaluonteisesta sähkötyöstä  60 €
Toimintailmoitus sähkötöistä 100 €
Sähkötyötoimintaa koskeva muutos   

Sähkötöiden johtajan lisääminen toimipaikkaan

60 €

Sähkötöiden johtajan vaihtaminen toimipaikkaan

60 €

Sähkötöiden johtajan irtisanoutuminen yrityksestä

maksuton

Toimipaikan toiminnan lopettaminen 

maksuton

Muu muutos (yhteystietojen muutos)

maksuton
Yksityishenkilön ilmoitus sähköurakoinnista  100 €
Ilmoitus uudesta sähkölaitteistosta  100 €
Sähkölaitteistoa koskevat muutokset   

Käytön johtajan lisääminen laitteistolle

60 €

Käytön johtajan vaihtaminen laitteistolle

60 €

Käytön johtajan irtisanoutuminen 

maksuton

Laitteiston haltijan vaihtuminen 

60 €

Laitteiston poistaminen

maksuton

Muu muutos (yhteystietojen muutos)

maksuton

Kylmäala

Kylmäalan pätevyyshakemus F-kaasuja käsitteleville 75 €
Kylmälaiteliikkeen toimintailmoitus 150 €
Kylmälaiteliikkeen toimintaa koskeva muutos   

Vastuuhenkilön lisääminen toimipaikkaan

60 €

Vastuuhenkilön vaihtaminen toimipaikkaan 

60 €

Vastuuhenkilön irtisanoutuminen yrityksestä

maksuton

Toimipaikan toiminnan lopettaminen 

maksuton

Muu muutosilmoitus (yhteystietojen muutos)

maksuton

Hyväksytyt liikkeet

Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi 170 €
Hyväksytyn liikkeen toimintaa koskeva muutos  
Vastuuhenkilön lisääminen toimipaikkaan 60 €
Vastuuhenkilön vaihtaminen toimipaikkaan  60 €
Vastuuhenkilön irtisanoutuminen yrityksestä maksuton
Toimipaikan toiminnan lopettaminen  maksuton
Muu muutosilmoitus (yhteystietojen muutos) maksuton

Pelastustoimen laiteliikkeet

Pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja 
tarkastusliikkeiden vastuuhenkilön pätevyyshakemus
60 €
Pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja 
tarkastusliikkeen toimintailmoitus
170 €
Pelastustoimen laiteliikkeen toimintaa koskeva muutos   

Vastuuhenkilön lisääminen toimipaikkaan 

60 €

Vastuuhenkilön vaihtaminen toimipaikkaan 

60 €

Vastuuhenkilön poistaminen toimipaikasta

maksuton

Vastuuhenkilön irtisanoutuminen yrityksestä

maksuton

Toimipaikan toiminnan lopettaminen 

maksuton

Muu muutosilmoitus (yhteystietojen muutos)

maksuton

Nimileima-asiat

Nimileiman hakeminen  150 €
Nimileiman rekisteröinnin vahvistaminen 100 €
Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen  maksuton
Nimileiman siirto yritykseltä toiselle maksuton
Nimileiman yhteyshenkilöiden yhteystietojen muuttaminen  maksuton

Tuholaistorjunnan koulutus, tutkinnot ja rekisteröinnit

Tuholaistorjuntapätevyyden lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin 110 €
Toiminnanharjoittajan lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin 110 €
Erityistutkinnon suorittamisen lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin 110 €
Tuholaistorjuntakoulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen 440 €
Tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen 440 €

Ruiskuntestaus, kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäminen

Ruiskuntestaajan hyväksyminen 170 €
Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksyminen 440 €
Kasvinsuojeluaineita koskevan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän hyväksyminen 550 €
Ilmoitus kasvinsuojelututkinnon suorittaneista maksuton
Muu muutosilmoitus (yhteystietojen muutos) maksuton