Förklaringarna för verksamhetsrättigheter

 

Använd registret för att hitta verksamhetsutövarna som Tukes har infört i registret (installations-, service- och reparationsverksamhet).

Med hjälp av registret kan du kolla om verksamhetsutövaren har rättigheten enligt författningar att göra arbeten i fråga. Verksamhetsutövaren själv kan också granska sina egna uppgifters riktighet. De flesta verksamhetsutövare erbjuder sina tjänster till utomstående.

Observera att sökning av behörigheten inom kylbranschen sker i behörighetsregistret för kylbranschen.

 

Verksamhetsrättigheter

El- och hissbranschen

A (SJ) Elinstallationsarbeten och reparation av elektriska produkter (elapparater)
(högst och över 1 000 V elarbeten)
A Elinstallationsarbeten och reparation av elektriska produkter (elapparater)
(högst 1 000 V)
L Reparation av elektriska produkter (elapparater)
(högst 1 000 V)
H Hissarbeten
O Rättigheter endast för bolagets eget bruk

Kylanläggningar

ku Luftkonditioneringsanordningar i fordon
e3 Installation och service av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar som innehåller under 3 kg kylmedier samt luftkonditioneringsanordningar i fordon
y3

Installation och service av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar som innehåller minst 3 kg kylmedier samt luftkonditioneringsanordningar i fordon

Avfallshantering
sak Släckanordningar

Installationsaffären inom räddningsväsendet

PI Brandlarmanläggningar
KS Handbrandsläckaraffärer
SA K Gassläckanläggningar
SA K F F-gasanläggningar
SA S Vattenspraysläckanläggningar
SA V Andra släckanläggningar

Gas och olja

A kaasu Installations- och servicearbeten på flytgasanläggningar samt installations- och servicearbeten på driftrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas
A öljy

Installations- och servicearbeten på oljeeldningsaggregat

C kaasu Installations- och servicearbeten på flytgasanläggningar då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW. Installations- och servicearbeten på driftrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW. 
C öljy

Installations- och servicearbeten på oljeeldningsaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW.

P kaasu Installations- och servicearbeten på flytgasanläggningar, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW. Installations- och servicearbeten på driftrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW. Installationer som gäller modifiering av bilmotor, då drivkraften blir flyt- eller naturgas.
P öljy Installations- och servicearbeten på lättoljeaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW.
PE putki Verksamhetsutövaren är berättigad att installera naturgasrörsystem av plast, vilkas största tillåtna drifttryck är högst 8 bar.
T Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner på ett viktigt eller något annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning.

 

Personbehörigheterna inom kylbranchen

Tukes för behörighetsregistret för kylbranschen över ansvarspersoner och installatörer som uppfyller de gällande behörighetskraven. Behörigheten inom kylbranschen visas enligt behörighetskraven antingen med en grund- eller yrkesexamen inom kylbranschen, delexamen av dem eller genom att avlägga ett behörighetsprov.

Att få utföra arbeten inom kylbranschen förutsätter ytterligare att företaget har beviljats ett kylanläggningsaffärsintyg och att företaget har införts i registret över verksamhetsutövare som förs av Tukes.

KU         Personen kan vara ansvarsperson1 för en affär som utför service av luftkonditioneringsanordningar i fordon.
KU A Personen kan installera och serva2 luftkonditioneringsanordningar i fordon.
E3 Personen kan vara ansvarsperson1 för en affär som utför installation och service av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar som innehåller under 3 kg kylmedier samt service av luftkonditioneringsanordningar i fordon.
E3 A Personen kan installera och serva2 kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar som innehåller under 3 kg kylmedier samt luftkonditioneringsanordningar i fordon.
Y3 Personen kan vara ansvarsperson1 för en affär som utför installation och service av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar som innehåller minst 3 kg kylmedier samt service av luftkonditioneringsanordningar i fordon.
Y3 A Personen kan installera och serva2 kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar som innehåller minst 3 kg kylmedier samt luftkonditioneringsanordningar i fordon.
Personen kan vara ansvarsperson1 för en affär som utför avfallshantering (tillvaratagande av el- och elektronikavfall).
JÄ A Personen kan ta tillvara kylmedium från el- och elektronikavfall.
SA K Personen kan vara ansvarsperson1 för en släckanordningsaffär (fasta släckanordningar, F-gaser).
SA K A Personen kan installera och serva2 fasta släckanordningar (F-gaser).
SK A Personen kan installera och serva elektriska brytare för högspänning.
LI A

Personen kan från anordningar ta tillvara lösningsmedel som baserar sig på F-gaser.

VU A Personen kan utföra läckagekontroller på anläggningar.

1 Ansvarspersonen svarar för att i verksamheten iakttas de föreskrivna miljöskyddskraven och att installations- och servicepersonalen uppfyller behörighetskraven.
2 installation, underhåll, service, reparation, tagande ur bruk, tillvaratagande