Toimintaoikeuksien selitteet

Toiminnanharjoittajarekisterin hausta löydät Tukesin rekisteröimät toiminnanharjoittajat (asennus-, huolto- ja korjaustoiminta).

Rekisterin avulla voit tarkistaa, onko toiminnanharjoittajalla säädösten mukainen oikeus tehdä kyseisiä töitä. Toiminnanharjoittaja voi myös tarkistaa omien tietojensa oikeellisuuden. Toiminnanharjoittajista pääosa tarjoaa palvelujaan ulkopuolisille.

Huomaa, että kylmäalan asentajat ja vastuuhenkilöt löytyvät kylmäalan pätevyysrekisteristä.

Toiminnanharjoittajarekisterin toimintaoikeuskoodit

Sähkö- ja hissiala

A (SJ) Sähköasennustyöt ja sähkölaitekorjaus (enintään ja yli 1000 V sähkötyöt)
A Sähköasennustyöt ja sähkölaitekorjaus (enintään 1000 V)
L Sähkölaitekorjaus (enintään 1000 V)
H Hissityöt
O Oikeudet vain yhtiön omaan käyttöön

Kylmälaitteet

ku Ajoneuvojen ilmastointilaitteet
e3 Alle 3 kg kylmäainetta sisältävien jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asennus ja huolto sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteet
y3 Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asennus ja huolto sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteet
Jätehuolto
sak Sammutuslaitteistot

Pelastustoimen asennusliikkeet

PI Paloilmoittimet
KS Käsisammutinliikkeet
SA K Kaasusammutinlaitteistot
SA K F F-kaasulaitteistot
SA S Sprinklerilaitteistot
SA V Muut sammutuslaitteistot

Kaasu ja öljy

A kaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt sekä maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt
A öljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt
C kaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW. Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW.
C öljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW.
P kaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW. Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW. Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu.
P öljy Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW.
PE putki Toiminnanharjoittaja on oikeutettu asentamaan muovisia maakaasuputkistoja, joiden suurin sallittu käyttöpaine on enintään 8 bar.
T Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

 

Kylmäalan henkilöpätevyydet

Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä pätevyysvaatimukset täyttävistä vastuuhenkilöistä ja asentajista. Kylmäalan pätevyys osoitetaan pätevyysvaatimusten mukaisesti joko kylmäalan perus- tai ammattitutkinnolla, niiden osatutkinnoilla tai suorittamalla pätevyyskoe.

Kylmäalan työt edellyttävät myös, että yritykselle on myönnetty kylmälaiteliiketodistus ja että se on rekisteröity Tukesin ylläpitämään toiminnanharjoittajarekisteriin.

KU         Henkilö voi toimia ajoneuvojen ilmastointilaitteita huoltavan liikkeen vastuuhenkilönä1.
KU A Henkilö voi asentaa ja huoltaa2 ajoneuvojen ilmastointilaitteita.
E3 Henkilö voi toimia alle 3 kg kylmäainetta sisältävien jäähdytys- , ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asennus- ja huoltoliikkeen sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteita huoltavan liikkeen vastuuhenkilönä1.
E3 A Henkilö voi asentaa ja huoltaa2 alle 3 kg kylmäainetta sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteita.
Y3 Henkilö voi toimia vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asennus-
ja huoltoliikkeen sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteita huoltavan liikkeen vastuuhenkilönä1.
Y3 A Henkilö voi asentaa ja huoltaa2 vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteita.
Henkilö voi toimia jätehuoltoa tekevän yrityksen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen (SER) talteenotto) vastuuhenkilönä1.
JÄ A Henkilö voi talteenottaa kylmäainetta sähkö- ja elektroniikkalaiteromuista (SER).
SA K Henkilö voi toimia sammutuslaitteistoliikkeen (kiinteät sammutuslaitteistot, F-kaasut) vastuuhenkilönä1.
SA K A Henkilö voi asentaa ja huoltaa2 kiinteitä sammutuslaitteistoja (F-kaasut).
SK A Henkilö voi asentaa ja huoltaa suurjännitekytkinlaitteistoja.
LI A Henkilö voi talteenottaa laitteista F-kaasuihin pohjautuvia liuottimia.
VU A Henkilö voi tehdä laitteistoille vuototarkastuksia.

1 Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan asetettuja ympäristönsuojeluvaatimuksia ja että asennus- ja huoltohenkilöstö täyttää pätevyysvaatimukset.
2 asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, talteenotto

Ruiskuntestaajien pätevyysrekisteri

Ruiskuntestaajien pätevyysrekisteristä löydät Tukesin valtuuttamat ja alueellasi toimivat kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajat.

Ruiskuntestaajien pätevyysrekisterin avulla voit tarkistaa, onko toiminnanharjoittajalla säädösten mukainen oikeus tehdä kyseisiä töitä. Toiminnanharjoittaja voi myös tarkistaa omien tietojensa oikeellisuuden. Listassa on erikseen mainittu, jos henkilö suorittaa kasvihuoneruiskujen testaamista.

Ruiskuntestaajilla on pätevyys suorittaa testausta koko Suomen alueella.

Listaa voi suodattaa kuntatiedon tai henkilön perusteella.

Kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäjien pätevyysrekisteri

Kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäjän pätevyysrekisterin hausta löydät Tukesin hyväksymät kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnonjärjestäjät.

Pätevyysrekisterin avulla voit tarkistaa, onko toiminnanharjoittajalla säädösten mukainen oikeus tarjota koulutusta sekä järjestää tutkinto. Toiminnanharjoittaja voi myös tarkistaa omien tietojensa oikeellisuuden. 

Kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäjillä on oikeus toimia koko Suomen alueella.

Listaa voi suodattaa henkilön, kunnan sekä pätevyyden mukaan.