Tee se itse -sähkötyöt

Varsinaisia sähköasennustöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset. Tavallisena sähkön käyttäjänä saat tehdä tiettyjä pieniä sähkötöitä, jos osaat varmasti tehdä ne oikein ja turvallisesti. Eräiden pienten korjaustoimenpiteiden turvalliseen tekemiseen löydät ohjeet "Kodin sähköturvallisuus" -sivustolta. Muista aina noudattaa myös sähkötarvikkeiden mukana tulevia asennus- ja käyttöohjeita.

Tee aina sähkölaitteisiin kohdistuvat työt jännitteettömänä. Ennen töiden alkua sähkö on katkaistava joko pääkytkimestä, poistamalla sulakkeet tai irrottamalla sähkölaitteen pistotulppa pistorasiasta. Varmista myös, ettei kukaan muu pääse kytkemään sähköä työkohteeseen.

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja toimenpiteitä:

 • tulppasulakkeen vaihto asunnon sähkökeskukseen
 • lauenneen automaattisulakkeen ja vikavirtasuojan asettaminen toimintakuntoon
 • vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus testipainikkeella
 • himmentimen sulakkeen vaihto
 • valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
 • jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä jännitteenkoettimella, kun tehdään jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja töitä.

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja korjaus- ja asennustöitä:

 • yksivaiheisen jatkojohdon (tavallinen jatkojohto) korjaus ja teko 
 • sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto 
 • sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli "sokeripalalla" 
 • kiinteässä asennuksessa "sokeripalan" korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihto (ei valaisinpistorasian asennus tai vaihto)
 • harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja tällaisen laitteen korjaaminen. 

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja muita töitä:

 • omakotitalon antennin asentaminen
 • sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen, esim. pesukoneen letkun vaihto, edellyttäen että laitteen kosketus- ja vesisuojaus eivät muutu
 • luotettavasti kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasennusten purku. (Jännitteettömyys voidaan todeta mittaamalla.)