Sähköasennusten tekniset vaatimukset

Sähköasennusten olennaisten turvallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän, kun asennukset tehdään noudattaen luettelon S10 standardeja.

Asennukset tehdään pääsääntöisesti seuraavien standardisarjojen mukaan:

  • enintään 1000 V asennukset: standardisarja SFS 6000, Pienjännitesähköasennukset
  • yli 1000 V asennukset: standardi SFS 6001, Suurjännitesähköasennukset.

Lisäksi luettelossa S10 on tiettyjen laitteistojen ja tilojen erityisvaatimuksia, kuten mm. ilmajohtoja ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia, koskevia standardeja.

Vanhojen asennusten määräystenmukaisuus

Vanhojen kiinteistöjen asennuksia ei yleensä tarvitse muuttaa nykyisten vaatimusten mukaiseksi, jos ne ovat asennusaikanaan voimassa olleiden vaatimusten mukaisia eikä niiden käyttöympäristöön ole tullut muutoksia.

Sähköasennusmääräyksiin on vuosien mittaan tullut vain harvoja taannehtivia vaatimuksia.

Vanhojen asennusten korjaustyön voi tehdä niiden alkuperäisenä asennusaikana voimassa olleiden vaatimusten mukaan, mutta laajennustöissä on noudatettava nykyisiä määräyksiä. Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöiden vaatimukset on esitetty standardin SFS 6000 osassa 8-802.