Vanhat määräykset

Vanhoja sähkölaitteiston teknistä rakennetta koskevia määräyksiä saatetaan tarvita, kun arvioidaan vanhan sähkölaitteiston määräystenmukaisuutta esimerkiksi lakisääteisessä määräaikaistarkastuksessa.

Keskeisimmät vanhat asennusmääräykset annettiin Sähkötarkastuskeskuksen julkaisusarjassa A. Tältä sivulta löydät eräitä julkaisusarjassa A julkaistuja asennusmääräyksiä:

Sähkölaitteiden rakenne- ja koestusmääräykset annettiin Sähkötarkastuskeskuksen julkaisusarjassa E. Seuraava julkaisu koski jakokeskuksia:

Taannehtivat määräykset

Sähköasennusten teknistä rakennetta koskevat vaatimukset eivät eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ole taannehtivia. Vanhoja, olemassa olevia sähkölaitteistoja, ei siis yleensä edellytetä muutettavaksi uusien määräysten mukaisiksi.

Joissain tapauksissa on vuosikymmenien aikana annettu myös sellaisia määräyksiä, joiden perusteella olemassa olevia sähkölaitteistoja on edellytetty muutettavaksi. Yhteiskunnan yleinen käsitys hyväksyttävästä turvallisuustasosta on noussut ajan myötä. Taannehtivilla määräyksillä on pyritty poistamaan suurimmat erot uusien ja vanhojen sähkölaitteistojen turvallisuuden välillä. Yleensä taannehtivat määräykset ovat liittyneet perus- ja vikasuojaukseen, mm. kosketus- ja kosketusjännitesuojaukseen, sekä käyttötoimenpiteiden ja sähkötyön turvalliseen suorittamiseen. 

Tukes on teettänyt taannehtivia määräyksiä koskevan selvityksen.