Kullanhuuhdonta

Kullanhuuhdonta tarkoittaa maaperässä olevan kullan hyödyntämistä.

Jos haluat tehdä kullanhuuhdontaa valtion omistamilla maa-alueilla, tarvitset Tukesin myöntämän kullanhuuhdontaluvan. Yksityisomisteisella maalla kullanhuuhdontaan riittää maanomistajan lupa.

Etuoikeus valtion mailla tapahtuvaan kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslaissa säädetyllä tavalla.

Näin haet kullanhuuhdontalupaa

Jos kullanhuuhdontalupahakemus on olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain mukaisesti täytetty hakemus tuoda etuoikeuden.

Kullanhuuhdontalupaan tarvittavat asiakirjat

Kullanhuuhdontaluvan hakemiseen tarvitset seuraavat asiakirjat:

Hakemukseen tarvittavia lisätietoja

Näin aloitat kullanhuuhdonnan

Etsi alue
Etsi alue, johon haluat kullanhuuhdontaluvan, max. 7ha/lupa-alue.

Selvitä, onko kullanhuuhdontaluvalle esteitä
Selvitä, onko alueella kullanhuuhdontaluvan myöntämisen esteitä, esim. jo olemassa oleva lupa.

Lupahakemus ja liitteet
Kullanhuuhdontalupaan tarvittavat asiakirjat, Täytä kullanhuuhdontalupahakemus ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma- lomakkeet, liitä mukaan muut tarvittavat asiakirjat ja tiedostot ja lähetä aineisto Tukesiin.

Lupahakemuksen käsittely
Odota lupahakemuksen käsittelyä, käsittelyaika n. 6–12 kk

Päätös
Tukes julkaisee kaikki päätökset verkkosivuillaan, lisäksi saat päätöksen postitse. Päätöksen saatuasi lue se ja toimi sen mukaisesti.

Esimerkkejä kullanhuuhdonnasta

Kullanhuuhdonta valtion maalla

Pirkko haluaa alkaa huuhtoa kultaa Lapissa olevalla alueella. Pirkko selvittää esim. Metsähallitukselta, että valtio omistaa alueen. Valtion omistamilla maa-alueilla kullanhuuhdontaan tarvitaan Tukesin kullanhuuhdontalupa, joten Pirkko täyttää kullanhuuhdontalupahakemuksen kaikki kohdat ja lähettää hakemuksen liitteineen Tukesiin. Pirkko täyttää hakemuksen huolellisesti, sillä hän tietää, että jos hakemus on olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain mukaisesti täytetty hakemus tuoda etuoikeuden.

Tukes käsittelee kullanhuuhdontalupahakemuksen ja lähettää päätöksestä tiedon Pirkolle. Lisäksi Tukes julkaisee kaikki kullanhuuhdontalupapäätökset nettisivuillaan. Kun Pirkko saa Tukesin päätöksen, hän voi alkaa toimia päätöksen mukaan.

Jos maa-alueen olisi omistanut yksityinen henkilö, Pirkolle olisi riittänyt maanomistajan lupa.

Kullanhuuhdonta omalla maalla

Pentti haluaa alkaa huuhtoa kultaa kesämökkitontillaan. Pentti ei tarvitse kullanhuuhdontalupaa Tukesista, koska kesämökkitontti on Pentin oma. Yksityismaalla voi harjoittaa kullanhuuhdontaa maanomistajan luvalla. Pentin täytyy kuitenkin varmistua, että toimintaan ei tarvita muita lupia, esim. ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Usein kysyttyä