Kullanhuuhdonta

Kullanhuuhdonta tarkoittaa maaperässä olevan kullan hyödyntämistä.


Jos haluat tehdä kullanhuuhdontaa valtion omistamilla maa-alueilla, tarvitset Tukesin myöntämän kullanhuuhdontaluvan. Yksityisomisteisella maalla kullanhuuhdontaan riittää maanomistajan lupa.


Etuoikeus valtion mailla tapahtuvaan kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslaissa säädetyllä tavalla.

Näin haet kullanhuuhdontalupaa

Jos kullanhuuhdontalupahakemus on olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain mukaisesti täytetty hakemus tuoda etuoikeuden.

Kullanhuuhdontalupaan tarvittavat asiakirjat

Kullanhuuhdontaluvan hakemiseen tarvitset seuraavat asiakirjat:

Hakemukseen tarvittavia lisätietoja

Näin aloitat kullanhuuhdonnan

Etsi alue
Etsi alue, johon haluat kullanhuuhdontaluvan, max. 7ha/lupa-alue.

Selvitä, onko kullanhuuhdontaluvalle esteitä
Selvitä, onko alueella kullanhuuhdontaluvan myöntämisen esteitä, esim. jo olemassa oleva lupa.

Lupahakemus ja liitteet
Kullanhuuhdontalupaan tarvittavat asiakirjat, Täytä kullanhuuhdontalupahakemus ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma- lomakkeet, liitä mukaan muut tarvittavat asiakirjat ja tiedostot ja lähetä aineisto Tukesiin.

Lupahakemuksen käsittely
Odota lupahakemuksen käsittelyä, käsittelyaika n. 6–12 kk

Päätös
Tukes julkaisee kaikki päätökset verkkosivuillaan, lisäksi saat päätöksen postitse. Päätöksen saatuasi lue se ja toimi sen mukaisesti.

Usein kysyttyä

 • Voiko kullanhuuhdontaa harjoittaa yksityismaalla?

  Voi, maanomistajan luvalla. Tällöin ei tarvita kullanhuuhdontalupaa. Kullanhuuhdonnan menetelmistä ja laajuudesta riippuen voit kuitenkin tarvita ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristö- tai vesiluvan. Ympäristö- ja vesilupaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoon.

 • Kuka voi hakea kullanhuuhdontalupaa?

  Kullanhuuhdontalupaa voi hakea:

   

  • täysi-ikäinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu holhoustoimesta annetun lain nojalla
  • suomalainen yhteisö ja säätiö
  • Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.