Kullanhuuhdonta

Kullanhuuhdonta tarkoittaa maaperässä olevan kullan hyödyntämistä.


Jos haluat tehdä kullanhuuhdontaa valtion omistamilla maa-alueilla, tarvitset Tukesin myöntämän kullanhuuhdontaluvan. Yksityisomisteisella maalla kullanhuuhdontaan riittää maanomistajan lupa.


Etuoikeus valtion mailla tapahtuvaan kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslaissa säädetyllä tavalla.

Näin haet kullanhuuhdontalupaa

Jos kullanhuuhdontalupahakemus on olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain mukaisesti täytetty hakemus tuoda etuoikeuden.

Kullanhuuhdontalupaan tarvittavat asiakirjat

Kullanhuuhdontaluvan hakemiseen tarvitset seuraavat asiakirjat:

Hakemukseen tarvittavia lisätietoja

Näin aloitat kullanhuuhdonnan

Etsi alue
Etsi alue, johon haluat kullanhuuhdontaluvan, max. 7ha/lupa-alue.

Selvitä, onko kullanhuuhdontaluvalle esteitä
Selvitä, onko alueella kullanhuuhdontaluvan myöntämisen esteitä, esim. jo olemassa oleva lupa.

Lupahakemus ja liitteet
Kullanhuuhdontalupaan tarvittavat asiakirjat, Täytä kullanhuuhdontalupahakemus ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma- lomakkeet, liitä mukaan muut tarvittavat asiakirjat ja tiedostot ja lähetä aineisto Tukesiin.

Lupahakemuksen käsittely
Odota lupahakemuksen käsittelyä, käsittelyaika n. 6–12 kk

Päätös
Tukes julkaisee kaikki päätökset verkkosivuillaan, lisäksi saat päätöksen postitse. Päätöksen saatuasi lue se ja toimi sen mukaisesti.

Usein kysyttyä