Karttatiedostot RSS-atomfeedina

Haettavana on yhteensä kuusi tiedostoa (zip-tiedostot sisältävät tab- ja mif- ja shp-tiedostot), jotka sisältävät voimassa olevien, uusien ja karenssissa olevien valtaus- ja kaivospiirialueiden sekä uuden kaivoslainmukaisten malminetsintälupa-, kullanhuuhdontalupa-, varaus- ja kaivoslupahakemusten perustiedot ja rajat yleiskoordinaatistossa (ETRS-TM35 FIN).

Tiedostojen avaaminen vaatii paikkatieto-ohjelmiston. Esimerkiksi Qgis, OpenJump (avoimen lähdekoodin ohjelmisto) tai MapInfo, Arcview (kaupallisia ohjelmistoja).

Ehdot ja Copyright©

Tukesilla ei ole vastuuta aineiston käytöstä aiheutuneista seurauksista. Mikäli aineistossa on huomautettavaa, aineiston käyttäjää pyydetään ilmoittamaan siitä aineiston ylläpitäjälle.

Pakatut ZIP-tiedostot

Kaivosluvat (zip, 108.1 Kt)
Kaivospiiri (zip, 419.6 Kt)
Kullanhuuhdontaluvat (zip, 192.4 Kt)
Malminetsintäluvat (zip, 8.5 Mt)
Malminetsintävaraukset (zip, 3.1 Mt)
Valtaus (zip, 1.9 Mt)
Päivitetty 23.8.2019