Käyttöönottotarkastus

 

Käyttöönottotarkastuksella Tukes arvioi, toteutuvatko Tukesin luvassa asettamat ehdot. Ehtojen avulla Tukes nostaa lainsäädännöstä esille asioita, jotka laitoksen on erityisesti huomioitava toiminnassaan. Osa ehtojen täyttymisestä voidaan todeta ennen tarkastusta tai sen jälkeen esim. asiakirjoilla tai valokuvilla. Paikan päällä tehtävällä tarkastuksella Tukes varmistaa, että laitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti.

Esimerkki

1. Sovi tarkastuksesta ajoissa viranomaisen kanssa.

Käyttöönottotarkastusta tulee pyytää Tukesilta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Määräaikaistarkastuksen lähestyessä ottaa laitoksenne vastuutarkastaja yhteyttä sinuun.

2. Tukes lähettää tarkastuksen ohjelman noin kuukautta ennen sovittua tarkastusta.

3. Kerää tarkastusohjelman tarvittavat aineistot ja kutsu tarkastukseen avainhenkilöt.

Esim. käyttöönottotarkastukselle 

Säiliöt, putkistot ja laitteet:

 • Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
 • Asennusliikkeen vaatimuksenmukaisuusvakuutus (toimenpiteelle)
 • Piirustukset (punakynäversiot päivitetty)
 • PI-kaaviot
 • Sähkö- ja automaatiopiirustukset
 • Painelaitteen sijoitussuunnitelma
 • Painelaitteen määräaikaistarkastus
 • Painelaitekokonaisuuden arviointi
 • Säiliön perustuksen katselmus ja rakennusaikainen tarkastus
 • Rakennetarkastus
 • Upotustarkastus

Ex-tilat:

 • Ilmanvaihtomittaukset (etenkin jos sen perusteella tilaa ei ole luokiteltu)
 • Räjähdyssuojausasiakirja ja laiteluettelo
 • Tilojen turvallisen käytön varmistaminen

Sähköasennukset:

 • Ex-tilojen varmennustarkastuksen pöytäkirja
 • Maadoituksen ja potentiaalintasauksen mittauspöytäkirja

Muuta:

 • Palotarkastuspöytäkirja
 • Turva-automaation tarkastustodistus
 • Hälytys- ja sammutuslaitteistojen dokumentaatiot
 • Kunnossapitosuunnitelmat ja -ohjeet
 • Käyttöohjeet ja henkilökunnan koulutussuunnitelma
 • Käytönvalvojan hyväksyntä tehtävään
 • Sisäinen pelastussuunnitelma

4. Tarkastuspäivän aikataulu voidaan sopia joustavasti.

Asioita voidaan käsitellä joustavasti osallistujien aikataulujen mukaan. 

5. Kirjaa ylös tarkastuksella sovitut toimenpiteet.

Havaitut toimenpiteitä vaativat asiat näet myös tarkastuskertomuksesta. Se toimitetaan sinulle viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Tukes laskuttaa tarkastuksista hinnaston mukaisesti.

6. Hoida avoimet toimenpiteet määräaikoihin mennessä kuntoon.

Lähetä selvitykset Tukesille, jos sitä on edellytetty.

7. Kehitä turvallisuusjohtamisjärjestelmää jatkuvasti.