Kemikaaliputkiston turvallisuusvaatimukset

Yrityksen on varmistettava kemikaaliputkiston luotettava toiminta ja turvallinen käyttö. Putkistovaatimuksia on kemikaaliturvallisuutta ja painelaitteita koskevassa lainsäädännössä ja vaatimukset koskevat putkiston suunnittelua, valmistusta, sijoitusta ja käyttöä.

Putkiston tilaajan ja valmistajan on sovittava kirjallisesti putkistotoimituksen vastuista ja putkiston valmistajalle toimitettavista teknisistä tiedoista. Tietoja tarvitaan putkiston luokittelussa ja riskinarvioinnissa.

Kemikaaliputkisto luokitellaan sisällön, paineen ja halkaisijan perusteella. Luokka määrittelee soveltuvan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn, eli moduulin. Kemikaalisäädösten mukaan kaikkien vaarallista kemikaalia sisältävien putkistojen arviointiin pitää käyttää vähintään luokan I moduulia.

Valmistaja vastaa seuraavista:

 • putkiston suunnittelu
 • valmistus
 • riskinarviointi
 • teknisten asiakirjojen ja käyttöohjeiden laadinta
 • putkiston CE-merkintä
 • vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinta
 • asiakirjojen toimittaminen tilaajalle sopimuksen mukaisesti.

Teknisten yksityiskohtien toteutukseen on käytettävissä yhdenmukaistettuja EN- ja kansallisia standardeja sekä metallisille että muovisille putkistoille.

Putkiston tilaaja vastaa seuraavista:

 • turvallinen käyttö
 • käyttökoulutus työntekijöille
 • ennakkohuollot
 • kunnossapito
 • tarkastukset.

Tarkastuslaitos arvioi putkiston vaatimustenmukaisuuden, jos putkisto kuuluu PED-luokkiin II-III. Tarkastuslaitos myös tarkastaa putkiston käytön aikana tilaajan pyynnöstä.

 

Toimi näin