Tarkastuslaitokset VAKissa

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos, A-tyypin ilmoitettu laitos, B-tyypin ilmoitettu laitos ja A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu.

Mikä viranomainen hyväksyy tarkastuslaitokset VAKissa?

  • Traficom tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä tekevät tarkastuslaitokset
  • Säteilyturvakeskus hyväksyy tarkastuslaitokset, joiden tarkastuslaitostehtävät liittyvät radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin
  • Tukes hyväksyy muut tarkastuslaitokset

Tarkastuslaitoksen hyväksymispäätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen tehtävät sekä vahvistetaan tarkastuslaitoksen valvonnan laajuus ja valvontaan liittyvät järjestelyt.