Tarkastuslaitokset VAKissa

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos, A-tyypin ilmoitettu laitos, B-tyypin ilmoitettu laitos ja A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu.


Mikä viranomainen hyväksyy tarkastuslaitokset VAKissa?

  • Traficom tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä tekevät tarkastuslaitokset.
  • Säteilyturvakeskus hyväksyy tarkastuslaitokset, joiden tarkastuslaitostehtävät liittyvät radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin.
  • Tukes hyväksyy muut kuin yllä mainitut VAK-asioihin liittyvät tarkastuslaitokset.