Tarkastuslaitokset VAKissa

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos, A-tyypin ilmoitettu laitos ja B-tyypin ilmoitettu laitos.

Mikä viranomainen hyväksyy tarkastuslaitokset VAKissa?

  • Traficom tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä tekevät tarkastuslaitokset.
  • Säteilyturvakeskus hyväksyy tarkastuslaitokset, joiden tarkastuslaitostehtävät liittyvät radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin.
  • Tukes hyväksyy muut tarkastuslaitokset.

Tarkastuslaitoksen hyväksymispäätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen tehtävät sekä vahvistetaan tarkastuslaitoksen valvonnan laajuus ja valvontaan liittyvät järjestelyt.

Tukesin hyväksymien tarkastuslaitosten on täytettävä vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain (541/2023) 110 § vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen osoitetaan FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoinnilla, jonka todentamisena myönnettävä akkreditointitodistus toimitetaan tarkastuslaitoshakemuksen liitteenä Tukesille. Tarkastuslaitoksen tulee täyttää standardin EN ISO 17020 tyypin A tarkastuslaitoksen edellytykset. 

Tarkastuslaitoksen tulee hakea hyväksyntää Tukesilta, jotta se voi toimia VAK-lain mukaisena hyväksyttynä laitoksena. Hakemuksessa tulee toimittaa kuvaus toiminnasta, tiedot vastuuhenkilöistä, akkreditointitodistus sekä vastuuvakuutus tarkastustoiminnasta.

Tukes valvoo tarkastuslaitosten toimintaa. Tukes voi peruuttaa hyväksynnän, jos hyväksytty laitos ei enää täytä sille säädettyjä tai määrättyjä edellytyksiä tai jos hyväksytty laitos ei suorita tarkastuslaitostehtäviä asianmukaisesti.

Tukesin hyväksymät VAK-tarkastuslaitokset

DEKRA Industrial Oy
Tuupakankuja 1
01740 Vantaa
puh. 09 878 020
Akkreditointitodistus: DEKRA Industrial Oy, 1.04 Vaarallisten aineiden kuljetus, VAK (finas.fi)
Tarkastuslaitoksen tunnus tai leima:

Eurofins Expert Services Oy
PL 47, 02151 Espoo
Kivimiehentie 4, Espoo
puh. 020 722 111
Akkreditointitodistus: Eurofins Expert Services Oy, 1.09 Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) ja varastosäiliöt (finas.fi)
Tarkastuslaitoksen tunnus tai leima:

Tulossa

Inspecta Tarkastus Oy
(Kiwa Inspecta) PL 1000
00181 Helsinki
puh. 010 521 600 
Akkreditointitodistus: Inspecta Tarkastus Oy, 1.21 Painelaitteet (finas.fi)
Tarkastuslaitoksen tunnus tai leima:

Testlink Oy
Kangasalantie 152
33730 Tampere
puh. 0400 213 069
Akkreditointitodistus: Testlink Oy (finas.fi)
Tarkastuslaitoksen tunnus tai leima: