Veneiden biosidisten antifouling-valmisteiden hyväksymisen ehdot

Suomessa biosidisten antifouling-valmisteiden hyväksymiselle on asetettu kansallisia ehtoja. Ehdot koskevat valmisteita, jotka on tarkoitettu veneille, joiden pituus on 24 metriä tai alle. Ehdot koskevat kaikkia 1.3.2024 jälkeen tehtyjä antifouling-valmisteiden eli valmisteryhmän 21 lupapäätöksiä.

Hyväksymisen ehdot:

1. Valmisteiden kuparin keskimääräinen huuhtoutumisnopeus ei saa ylittää arvoa 2 µg/cm2/d (maalin käyttöiän aikana)

2. Valmisteiden käyttöohjeissa on ilmoitettava valmisteen käyttöikä veneilykausissa (veneilykausi = 6 kk)

3. Valmisteita saa käyttää vain yli 7 m pitkien veneiden pohjien maalaamiseen

4. Valmisteita ei hyväksytä sisävesikäyttöön. Valmisteiden käyttö on sallittua vain merialueilla.

5. Kuluttajat eivät saa maalata veneiden pohjia ruiskuttamalla. 

6. Kemikaalinkestävät suojakäsineet pitää toimittaa kuluttajille valmisteen myyntipakkauksen mukana. 

7. Valmisteiden käyttöohjeisiin ja päällysmerkintöihin on lisättävä seuraavat kansalliset riskinhallintalauseet ympäristön ja terveyden suojelemiseksi:

7.1. ”Valmistetta saa käyttää vain yli 7 m pitkien veneiden pohjien maalaamiseen.”
7.2. ”Valmisteen käyttö sisävesillä on kielletty.”
7.3. ”Valmisteella käsitellyn veneen pohjan peseminen meressä venepesureissa ei ole sallittua.”
7.4. ”Veneen pohjan puhdistamattomia pesuvesiä ei saa päästää ympäristöön.”
7.5. ”Kuluttajat eivät saa maalata ruiskuttamalla.”
7.6. ”Suojakäsineiden käyttö on välttämätöntä.”