Hyönteismyrkkyjen käytön rajoitukset

Suomen kansallinen kestävän käytön strategia hyönteismyrkyille, eli valmisteryhmän 18 valmisteille, julkaistaan vuonna 2020. Kansallisten lupien hyväksymismenettelyssä on jo otettu käyttöön seuraavat riskinhallintakeinot mehiläisten ja muiden pölyttäjien suojelemiseksi. Vaatimukset koskevat kaikkia vuodesta 2018 alkaen annettuja lupapäätöksiä ja lupien muutoksia.

 ”Vaarallista mehiläisille” -merkintä vaaditaan kaikkiin PT18-valmisteisiin, ellei

  • ole tutkittua tietoa siitä, että LD50 > 11 µg/mehiläinen*.

 Valmisteen ulkokäyttö rajoitetaan vain syöttilaatikkoon, jos

  • valmiste saa yllä mainitun ”vaarallista mehiläisille” -merkinnän ja se sisältää mehiläisiä houkuttelevaa ainetta (esim. sokeria).
  • Vain ammattikäyttöön voidaan hyväksyä ko. valmisteita ilman syöttilaatikkoa. Tällöin valmisteen käyttö edellyttää riskinhallintakeinoja, joilla voidaan estää valmisteen kastuminen ja mehiläisten pääsy valmisteeseen.

 ”Käyttö kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähellä kielletty” -rajoitus vaaditaan, jos

  • valmiste saa ”vaarallista mehiläisille”-merkinnän ja on olemassa riski, että valmistetta saattaa kulkeutua kukkiville kasveille tai mehiläispesiin.

 

* US EPA: Technical Overview of Ecological Risk Assessment Analysis Phase: Ecological Effects Characterization.

  • acute moderately toxic LD50 2 – 11 µg/bee
  • acute highly toxic LD50 <2 µg/bee