Vastavuoroinen lupa

Voit hakea lupaa samalle valmisteelle, samaan käyttötarkoitukseen ja vastaavia maatalouskäytäntöjä noudattaen toisen EU-maan, eli viitejäsenvaltion, tekemän lupapäätöksen perusteella. Huomioi, että biologiset tehokkuuskokeet pitää olla tehtynä alueella, jonka ilmasto-olosuhteet vastaavat Suomen ilmastoa.

Hakijana voivat toimia myös viralliset tai tieteelliset tahot sekä maatalousalan ammattijärjestöt.

Näin haet vastavuoroista lupaa

 • Täytä hakemuslomake
 • Liitä hakemukseen:
  • viitejäsenvaltion rekisteröintiraportti word-tiedostona
  • erillinen kansallinen rekisteröintiraportin A-osa Word-tiedostona. A-osa tulee laatia sen pohjoisen vyöhykkeen ohjeen mukaisesti, joka oli voimassa, kun valmisteen hakemus toimitettiin viitejäsenvaltioon. Ympäristöä ja tarvittaessa maataloutta koskevissa vaatimuksissa hakijan pitää täydentää A-osa sen ajankohdan mukaan, kun vastavuoroista tunnustamista haetaan Suomessa. Näissä vaatimuksissa noudatetaan voimassa olevaa pohjoisen vyöhykkeen ohjetta.

  • viitejäsenvaltion lupapäätös sekä sen käännös suomen, ruotsin tai englannin kielelle
  • viitejäsenvaltion käyttöohjeet valmisteelle englanniksi
  • perustelut maatalouden ja ilmaston samankaltaisuudesta
  • GAP-taulukko
  • ehdotus myyntipäällyksen tekstiksi suomeksi ja ruotsiksi
  • tarvittaessa kirje oikeudesta käyttää toisen yrityksen aineistoa sekä tietosuoja-asioiden huomioiminen ja perustelut
  • vertaileva arviointi, mikäli valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu korvattaviin tehoaineisiin
  • valmisteen täydellinen tutkimusaineisto   
 • Toimita hakemus ja muut asiakirjat osoitteeseen ppp (at) tukes.fi
 • Voit toimittaa tutkimusaineiston hakijan oman pilvipalvelun kautta tai vaihtoehtoisesti lähettää aineiston CD:nä (1 kpl) postitse Tukes, PL 66, 00521 Helsinki.

Ohje:

linkki EU-ohjeistukseen

Käsittelyaika: 120 vrk