Vastavuoroinen lupa

Voit hakea lupaa samalle valmisteelle, samaan käyttötarkoitukseen ja vastaavia maatalouskäytäntöjä noudattaen toisen EU-maan, eli viitejäsenvaltion, tekemän lupapäätöksen perusteella. Huomioi, että biologiset tehokkuuskokeet pitää olla tehtynä alueella, jonka ilmasto-olosuhteet vastaavat Suomen ilmastoa.

Hakijana voivat toimia myös viralliset tai tieteelliset tahot sekä maatalousalan ammattijärjestöt.

Näin haet vastavuoroista lupaa

 • Täytä hakemuslomake
 • Liitä hakemukseen:
  • viitejäsenvaltion rekisteröintiraportti word-tiedostona
  • erillinen kansallinen rekisteröintiraportin A-osa Word-tiedostona. A-osa tulee laatia sen pohjoisen vyöhykkeen ohjeen mukaisesti, joka oli voimassa, kun valmisteen hakemus toimitettiin viitejäsenvaltioon. Ympäristöä ja tarvittaessa maataloutta koskevissa vaatimuksissa hakijan pitää täydentää A-osa sen ajankohdan mukaan, kun vastavuoroista tunnustamista haetaan Suomessa. Näissä vaatimuksissa noudatetaan voimassa olevaa pohjoisen vyöhykkeen ohjetta.
  • viitejäsenvaltion lupapäätös sekä sen käännös suomen, ruotsin tai englannin kielelle
  • viitejäsenvaltion käyttöohjeet valmisteelle englanniksi
  • perustelut maatalouden ja ilmaston samankaltaisuudesta
  • GAP-taulukko
  • ehdotus myyntipäällyksen tekstiksi suomeksi ja ruotsiksi
  • tarvittaessa kirje oikeudesta käyttää toisen yrityksen aineistoa sekä tietosuoja-asioiden huomioiminen ja perustelut
  • vertaileva arviointi, mikäli valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu korvattaviin tehoaineisiin
  • valmisteen täydellinen tutkimusaineisto
 • Toimita valmisteen sisältämien apuaineiden koostumustiedot tai pyydä apuaineiden valmistajaa toimittamaan valmisteen sisältämien apuaineiden koostumustiedot  lomakkeella. Koostumustiedot on toimitettava myös vaihtoehtoisista apuaineista. Mikäli kasvinsuojeluainevalmisteen nimeä ei voi kertoa apuainevalmistajalle, pyydä Tukesilta kasvinsuojeluainevalmisteelle koodinimi apuaineiden koostumusten toimittamista varten.
 • Toimita hakemus ja muut asiakirjat osoitteeseen ppp (at) tukes.fi
 • Voit toimittaa tutkimusaineiston hakijan oman pilvipalvelun kautta tai vaihtoehtoisesti lähettää aineiston CD:nä (1 kpl) postitse Tukes, PL 66, 00521 Helsinki.

Ohje:

linkki EU-ohjeistukseen

Käsittelyaika: 120 vrk