Rinnakkaisvalmistelupa

Jos haluat tuoda myyntiin tai omaan käyttöön valmistetta toisesta EU-maasta, voit saada siihen rinnakkaisvalmisteluvan. Rinnakkaisvalmisteeksi Tukes voi hyväksyä valmisteen, joka on koostumukseltaan samanlainen Suomessa hyväksytyn valmisteen kanssa.

Voit hakea lupaa rinnakkaisvalmisteena, jos:

 • valmiste on hyväksytty toisessa EU-maassa
 • valmiste on koostumukseltaan samanlainen kuin Suomessa hyväksytty valmiste, eli viiteaine
 • valmisteet ovat samanlaisia tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden spesifikaation ja pitoisuuden sekä valmistetyypin tyypin osalta
 • apuaineet ja niiden pakkauskoot, -materiaalit tai -muodot ovat samat tai vastaavat
 • rinnakkaisvalmisteella ja viiteaineella on yhteinen alkuperä.
 • valmiste on saman yhtiön tai osakkuusyrityksen.

Rinnakkaisvalmisteeksi ei voi hyväksyä Suomessa sellaista valmistetta, joka on tuontijäsenvaltiossa hyväksytty rinnakkaisvalmisteeksi.

Tukes tarkastaa tuontijäsenvaltion viranomaiselta, että Suomessa hyväksytyn valmisteen ja tuontijäsenvaltion valmisteen koostumukset vastaavat toisiaan.
Rinnakkaisvalmistelupa on voimassa viiteaineen luvan voimassaolon ajan. Rinnakkaisvalmisteelle hyväksytään samat käyttökohteet ja käyttömäärät kuin viitevalmisteelle.

Näin haet rinnakkaisvalmistelupaa

 • Täytä hakemuslomake
 • Liitä hakemukseen seuraavat tiedot:
 • kasvinsuojeluaineen nimi ja rekisterinumero tuontijäsenvaltiossa
 • tuontijäsenvaltiossa hyväksytyn valmisteen myyntipäällyksen teksti
 • hakijan nimi ja osoite
 • rinnakkaisvalmisteen nimi
 • rinnakkaisvalmisteen myyntipäällyksen teksti
 • viiteaineen nimi ja rekisterinumero
 • viranomaisen pyynnöstä näyte rinnakkaisvalmisteesta.
 • Toimita hakemus ja muut asiakirjat osoitteeseen ppp (at) tukes.fi.

Ohje:

linkki EU:n ohjeeseen

Käsittelyaika: 45 vrk+10 vrk, jonka aikana tuontijäsenvaltion viranomaisen on toimitettava koostumusvahvistus.