Luvan uusiminen ja muutokset

Kasvinsuojeluaineen lupa on voimassa määräajan. Valmisteen hyväksymisen voimassaolo riippuu tehoaineen hyväksymisajasta EU:ssa. Jos haluat uusia luvan, sinun pitää hakea valmisteen luvan uusimista EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen 43 artiklan mukaisesti ja noudattaa EU:n ohjetta ja pohjoisen vyöhykkeen ohjetta.

Näin haet luvan muutosta tai uusimista

Lupatyyppi
Selvitä, minkä seuraavista tarvitset: luvan uusiminen, käytön laajennus ja laajennus vähäisiin käyttötarkoituksiin, eli minor use, muu muutos.

Luvan edellytykset ja ohjeet
Tutustu luvan edellytyksiin ja ohjeisiin.

Lähetä hakemus Tukesiin
Täytä lupatyypin mukainen hakemus ja toimita hakemus liitteineen Tukesiin.

Käsittely
Tukes käsittelee hakemuksen. Käsittelyaika riippuu lupatyypistä.

Tukes myöntää luvan
Tukes myöntää luvan, jos hakemuksen ehdot täyttyvät.