Muut lupaa koskevat muutokset

Luvan jatkaminen

Jos luvan voimassaolo on menossa umpeen, mutta valmisteen tai sen tehoaineen arviointityö on kesken viranomaisissa, Tukes voi jatkaa luvan voimassaoloa. Luvan voimassaoloa voidaan jatkaa ajaksi, joka on tarpeen arviointityön loppuun saattamiseksi ja uusimista koskevan päätöksen tekemiseksi. Tukes pyytää luvanhaltijan suostumuksen luvan jatkamiseksi ja ilmoittaa uudesta voimassaoloajasta sähköpostitse.

Tukes ei peri maksua luvan voimassaolon jatkamisesta.

Identtinen valmiste

Luvanhaltija voi hakea lupaa jo hyväksytylle kasvinsuojeluaineelle toisella kauppanimellä, eli identtinen valmiste, jos valmisteen koostumus on sama kuin jo hyväksytyn valmisteen. Identtinen valmiste saa oman rekisterinumeron. Käytä tätä lomaketta ja lähetä se osoitteeseen ppp (at) tukes.fi.

Luvan muutokset

Tee lupaa koskeva muutoshakemus, esimerkiksi koostumuksen, luokituksen ja merkintöjen tai luvanhaltijan muutos tai rekisteristäpoisto tällä lomakkeella.

Kun valmiste poistetaan rekisteristä, Tukes voi antaa valmisteen myynnille, varastojen hävittämiselle ja käytölle siirtymäajan.

Käsittelyaika: yksi vuosi

Maksut:

Lupaa koskeva muutos      
Identtinen valmiste 1 200 euroa - -
Pieni muutos, esim. luvanhaltijan, käyttömäärän tms., art. 45 350 euroa lisäarviointi 99 euroa/h maksimimaksu 1 500 euroa
Suuri muutos, esim. koostumuksen muutoksen suuri muutos, art. 44, 45 2 300 euroa - -
Valmisteen luokituksen (CLP) tarkastaminen, art. 31 perusmaksu 600 euroa lisäarviointi 99 euroa/h maksimimaksu 2 300 euroa