Hyväksytyt valmisteet

Suomessa saat käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Tiedot Tukesin hyväksymistä valmisteista, käytön ehdoista, käytön rajoituksista ja käyttöohjeista saat Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Tukesin sivuilta löydät seuraavat taulukot, mutta taulukoita ei enää päivitetä uuden kasvinsuojeluainerekisterin käyttöönoton jälkeen. Katso vastaavat tiedot kasvinsuojeluainerekisteristä.

  1. poikkeusluvat 
  2. vuoden mittaan hyväksytyt uudet valmisteet (myös rinnakkaisvalmisteet) 
  3. muutokset käyttökohteissa 
  4. lähiaikoina poistumassa olevat valmisteet 
  5. nimen muutokset

Tukes ei julkaise vuosittain luetteloa kasvinsuojeluaineista. 

Poistuneet ja poistuvat valmisteet löydät kasvinsuojeluainerekisteristä. Tukes ei päivitä erillistä listaa poistuneista valmisteista. Nettisivuilla on edelleen luettelo 31.12.1998-31.12.2019 mennessä poistuneista valmisteista.

 

Miten saan selville, onko valmisteen hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin tai käytön rajoituksiin tullut muutoksia viime aikoina?

Tukes hyväksyy rekisterissä oleville valmisteille uusia haettuja käyttökohteita, jos hyväksymisen ehdot täyttyvät. Tukes poistaa hyväksyttyjä käyttökohteita joko luvanhaltijan pyynnöstä tai jos hyväksymisen edellytykset valmisteen turvalliselle käytölle ei täyty.

Valmistekohtaiset käytön rajoitukset löydät kasvinsuojeluainerekisteristä ja rekisterissä olevasta myyntipäällyksen tekstistä. Voit hakea lupia koskevia muutoksia kasvinsuojeluainerekisteristä haulla "tiedot päivittyneet".

 

Mistä löydän tiedon valmisteista, jotka on poistettu tai jotka ovat lähiaikoina poistumassa rekisteristä?

Saat haettua tiedon poistetuista ja lähiaikoina poistuvista valmisteista kasvinsuojeluainerekisteristä.