Tehoaineiden vastaavuuden arviointi

Kasvinsuojeluaineissa käytettävät tehoaineet hyväksytään EU:ssa. Yksi EU:n jäsenvaltio tekee tehoaineen arviointiraportin ja ehdotuksen hyväksymisestä, jota muut jäsenvaltiot voivat kommentoida. Kasvinsuojeluaineen sisältämälle tehoaineelle voi hakea vastaavuutta, jos kyseiselle tehoaineelle on myönnetty jo hyväksyntä.

Vastaavuuden arviointi on nopeampi ja kevyempi menettely kuin tehoaineen riskinarviointi ja hyväksyminen. Hakemus tehoaineen vastaavuudesta tulee tehdä, jos jokin seuraavista poikkeaa tehoaineen alkuperäisestä hyväksynnästä:

 • tehoaineen valmistaja
 • tuotantomäärä (pilottimittakaavasta teolliseksi tuotannoksi)
 • tuotantoprosessi- tai menetelmä
 • valmistuspaikka.

Tukes suorittaa vastaavuusarviointeja niiden tehoaineiden osalta, joiden arviointiraporttien laatimisesta Suomi vastaa. Näitä aineita ovat:

 • aminopyralidi AIR V 
 • amidosulfuroni AIR III
 • fenmedifaami AIR III
 • flonikamidi AIR IV
 • heksytiatsoksi AIR IV
 • klopyralidi AIR III
 • kvitsalofoppi-P-etyyli AIR IV
 • mepikvattikloridi AIR IV.

Lisätietoa tehoaineen vastaavuuden arvioinnista ja vastaavuushakemuksen valmistelusta löytyy EU:n ohjeasiakirjoista

Kun aloitat prosessin tehoaineen vastaavuuden arvioimiseksi, ole yhteydessä Tukesiin ppp.activesubstance (at) tukes.fi. Tukes ohjeistaa aineiston toimittamiseen liittyvissä asioissa.

Application form for equivalence assessment of active substance