Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö

Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksen merkinnöissä on ohjeet siitä, miten kasvinsuojeluaineita käytetään turvallisesti ja ehkäistään haittoja terveydelle ja ympäristölle. Varmista kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ja noudata myyntipäällysten käyttöohjeita. Ohjeet perustuvat terveys- ja ympäristöriskeistä tehtyihin arviointeihin. Voit tarkastaa ajantasaiset ohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.

Jos käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi, sinun pitää suorittaa kasvinsuojelututkinto ja testauttaa kasvinsuojeluruisku säännöllisesti. Ammattikäyttäjiä ovat muun muassa maanviljelijät, viheraluetyöntekijät ja golfkentänhoitajat. Osaa kasvinsuojeluaineista saa ja niitä on turvallista käyttää, vaikka ei ole suorittanut kasvinsuojelututkintoa. Osa kasvinsuojeluaineista on tarkoitettu ammattikäyttöön ja osa myös kuluttajakäyttöön.


Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä. Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien pitää valita torjuntamenetelmä, joka aiheuttaa vähiten riskiä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä ovat integroitu kasvinsuojelu ja luonnonmukainen kasvinsuojelu.

Toimi näin