Integroitu kasvinsuojelu

Integroidussa kasvinsuojelussa kasvinsuojeluaineiden käyttäjä yhdistelee erilaisia kasvintuhoojien torjuntakeinoja. Käytännössä se tarkoittaa, että kasvinsuojeluaineiden käyttö yhdistetään harkitusti ja tarpeen mukaisesti muihin torjuntakeinoihin. Jokaiseen tilanteeseen mietitään sopiva torjuntakeino viljelykasvi ja kokonaistilanne huomioon ottaen.  Tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä riskejä.


Kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttävien pitää noudattaa integroidun kasvinsuojelun periaatteita. Samoja yhteistyössä mietittyjä periaatteita noudatetaan koko EU:n alueella.

Integroitu kasvinsuojelun periaatteet pähkinänkuoressa