Varastointi ja hävittäminen

Oikein varastoitu kasvinsuojeluaine säilyttää tehonsa mahdollisimman pitkään ja on ohjeiden mukaan käytettynä turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle. Tukes valvoo kasvinsuojeluaineiden varastointia yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Kasvinsuojeluainevaraston turvallisuutta ja käyttömukavuutta lisäät, kun huolehdit seuraavista asioista

  • Merkitse kasvinsuojeluainevarasto varoituskyltillä. Varasto voi olla huone, vaja tai kaappi.
  • Kasvinsuojeluaineet säilyvät toimintakunnossa, kun varastosi on kuiva, viileä ja hyvin ilmastoitu tila suojassa auringon paahteelta ja pakkaselta.
  • Tarkista, että varaston valaistus on kunnossa.
  • Älä säilytä henkilönsuojaimia, kuten käsineitä, haalareita ja hengityssuojaimia, kasvinsuojeluainevarastossa.
  • Säilytä vaarallisimmat ja nestemäiset kasvinsuojeluaineet alahyllyillä ja jauhemaiset ylähyllyillä.
  • Tarkista kasvinsuojeluainepakkausten kunto säännöllisesti. Kasvinsuojeluaineiden sisältämät liuottimet voivat haurastuttaa pakkauksia tai pakkaus voi rikkoutua, jos kasvinsuojeluaineet kastuvat tai jäätyvät.
  • Sijoita kasvinsuojeluainevarastoon jäteastia tyhjille, hävitettäväksi toimitettaville kasvinsuojeluainepakkauksille.
  • Nimeä varastolle vastuuhenkilö, joka huolehtii varaston turvallisuudesta ja järjestyksestä.

 

Pidä huolta siitä, että kasvinsuojeluainevarastosi täyttää seuraavat vaatimukset

Usein kysyttyä