Varastointi ja hävittäminen

Oikein varastoitu kasvinsuojeluaine säilyttää tehonsa mahdollisimman pitkään ja on ohjeiden mukaan käytettynä turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle. Tukes valvoo kasvinsuojeluaineiden varastointia yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Kasvinsuojeluainevaraston turvallisuutta ja käyttömukavuutta lisäät, kun huolehdit seuraavista asioista

 • Merkitse kasvinsuojeluainevarasto varoituskyltillä. Varasto voi olla huone, vaja tai kaappi.
 • Kasvinsuojeluaineet säilyvät toimintakunnossa, kun varastosi on kuiva, viileä ja hyvin ilmastoitu tila suojassa auringon paahteelta ja pakkaselta.
 • Tarkista, että varaston valaistus on kunnossa.
 • Älä säilytä henkilönsuojaimia, kuten käsineitä, haalareita ja hengityssuojaimia, kasvinsuojeluainevarastossa.
 • Säilytä vaarallisimmat ja nestemäiset kasvinsuojeluaineet alahyllyillä ja jauhemaiset ylähyllyillä.
 • Tarkista kasvinsuojeluainepakkausten kunto säännöllisesti. Kasvinsuojeluaineiden sisältämät liuottimet voivat haurastuttaa pakkauksia tai pakkaus voi rikkoutua, jos kasvinsuojeluaineet kastuvat tai jäätyvät.
 • Sijoita kasvinsuojeluainevarastoon jäteastia tyhjille, hävitettäväksi toimitettaville kasvinsuojeluainepakkauksille.
 • Nimeä varastolle vastuuhenkilö, joka huolehtii varaston turvallisuudesta ja järjestyksestä.

 

Pidä huolta siitä, että kasvinsuojeluainevarastosi täyttää seuraavat vaatimukset

Usein kysyttyä

 • Missä säilytän hävitettäväksi menevät kasvinsuojeluainejätteet?

  Voit säilyttää hävitettäväksi meneviä kasvinsuojeluaineita lyhytaikaisesti kasvinsuojeluainevarastossa, kunnes viet jätteet keräykseen. Säilytä ne alkuperäispakkauksissaan ja erillään käytössä olevista kasvinsuojeluaineista.

 • Miten hävitän kasvinsuojeluainepakkauksen?

  Huuhtele tyhjä kasvinsuojeluainepakkaus ja kaada huuhteluvesi esimerkiksi ruiskun säiliöön tai biopetiin. Älä laita huuhteluvesiä viemäriin. Kolmesti huuhdellun pakkauksen voi laittaa sekajätteeseen.


  Jos kasvinsuojeluainepakkausta ei ole huuhdeltu, pitää se viedä vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Samaan keräyspisteeseen kuuluvat myös ylijäänyt ruiskutusneste, peitattujen siementen pakkaukset ja kaatuneen kasvinsuojeluaineen imeytykseen käytetty imeytysaine.

   

 • Miten hävitän vanhentuneet tai pilaantuneet kasvinsuojeluaineet?

  Vanhentuneet, kasvinsuojeluainerekisteristä (linkki Kasvinsuojeluainerekisteri) poistetut ja pilaantuneet kasvinsuojeluaineet ovat vaarallista jätettä. Ylijäänyttä kasvinsuojeluainetta ei saa levittää ympäristöön tai hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie vaarallinen jäte kuntasi ylläpitämään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tiedon keräyspisteiden sijainnista saat kuntasi ympäristönsuojeluviranomaisilta tai kierrätysinfosta.


  Vie hävitettävät kasvinsuojeluaineet vaarallisen jätteen keräyspisteeseen alkuperäispakkauksissaan ja sulje ne huolellisesti. Jos myyntipäällyksen teksti on tuhoutunut eikä sinulla ole tarkkaa tietoa pakkauksen tai purkin sisällöstä, kirjoita pakkaukseen selvästi merkintä ”vaarallista kasvinsuojeluainetta, koostumus tuntematon”. Jos alkuperäispakkaus on niin huonokuntoinen, ettei sitä voi kuljettaa turvallisesti keräyspisteeseen, laita huonokuntoinen pakkaus uuteen, tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen. Kirjoita tekemäsi pakkauksen päälle kasvinsuojeluaineen nimi.

   

 • Mitä teen, jos kasvinsuojeluainetta kaatuu lattialle?

  Kerää kaatunut kasvinsuojeluaine talteen imeyttämällä se hiekkaan, turpeeseen tai sahanpuruun. Kokoa käytetty imeytysaine harjan ja rikkalapion avulla muovipussiin ja hävitä se samalla tavoin kuin ylijäänyt kasvinsuojeluaine. Pidä imeytysaine ja siivousvälineet helposti saatavilla. Sileä tai maalattu lattia varastossa helpottaa siivousta.