Tietoa tukes.fi-sivustosta

Tukes.fi on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivusto.

Sivusto on Tukesin keskeinen viestintäkanava, jonka tavoitteena on opastaa ja ohjeistaa Tukesin asiakkaita viraston toimialoihin liittyvissä asioissa. Sivustolla on mm. ohjeita ja lomakkeita ja linkkejä Tukesin rekistereihin.

Pääkohderyhmiä ovat Tukesin toimialoilla työskentelevät ammattilaiset, julkishallinnon ja yritysten edustajat sekä opiskelijat, opettajat ja yksityishenkilöt.

Sivusto on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi, osittain myös englanniksi.

Et välttämättä löydä sivustolta suoraa vastausta yksilölliseen tilanteeseesi. Perehdy aina myös lainsäädäntöön. Viranomaisen päätökset perustuvat aina lainsäädäntöön - eivät tämän verkkopalvelun sisältöön.

Tukes.fin sisältö pyritään pitämään oikeana ja ajantasaisena. Jos kuitenkin havaitset tukes.fissä virheitä, epätäsmällisyyksiä tai kehittämisen paikkoja, kuulemme niistä mielellämme. Voit laittaa meille viestiä sivuilla olevalla palautelomakkeella.

Tukes.fissä julkaistut tiedotteet käsittelevät ajankohtaisia asioita, ja niiden tiedot kuvaavat julkaisuaikana vallinnutta tilannetta. Niitä ei ole päivitetty jälkikäteen vastaamaan mahdollisesti muuttunutta tilannetta. Tiedotteen tunnistat sivun alussa olevasta tekstistä ”uutinen” tai ”tiedote” ja sen yhteydessä näkyvästä julkaisuajasta.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä ja liitännäisiä, jotka parantavat käyttökokemusta. Osa on välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta, ja ne aktivoidaan automaattisesti.

Tukes ei kerää verkkosivukäynneistä tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Ei-välttämättömät evästeet

Sivusto kerää evästeiden avulla yleisiä tilastotietoja, joita käytetään sivuston kehittämiseen:

 • vieraillut sivut
 • käynnin ajankohta
 • käytetyt hakusanat
 • käytetty verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Voit estää tilastotietojen keräämisen hylkäämällä muut kuin välttämättömät evästeet. Voit vaihtaa evästeasetuksia tämän sivun lopussa olevalla painikkeella.

Tallennamme verkkosivuilla ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen. Käyttäjän itsensä antamia ja sivuston käytöstä kerättäviä tietoja ei yhdistetä toisiinsa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Huomaathan, että jos linkki johtaa pois Tukesin sivustolta, Tukes ei vastaa siitä, millaisia tietoja kyseinen sivusto kerää. Esim. videot sijaitsevat YouTubessa, joka kerää käyttäjistä tietoja.

Sivustolla on seuraavat toiminnallisuudet, joiden käyttäminen ei ole mahdollista, jos olet hyväksynyt vain välttämättömät evästeet:

 • Sisältökohtainen palautekanava (Askem). Voit antaa palautetta yksittäisen sivun hyödyllisyydestä itsellesi suosituimmilla sivuillamme. Jos et ole hyväksynyt evästeitä, voit antaa vastaavaa palautetta muita kanaviamme pitkin.

Liitetiedostot

Sivustolla on julkaistu mm. pdf-tiedostoja. Niiden lukemiseen tarvitset esim. maksuttoman Adobe Acrobat Reader -ohjelman.

Tekijänoikeudet, kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Oikeudet sivustolla julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on Tukesilla tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston aineistoa voi käyttää ja siihen voi linkittää hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kunhan lähde mainitaan. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen Tukesin kanssa.

Oikeudellinen varauma

Tukes.fin sisältö pyritään pitämään oikeana ja ajantasaisena. Virasto ei kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista. Virasto ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai sivustoon linkitetyistä sisällöistä, jotka ovat ulkopuolisten toteuttamia.

Tukesin muita verkkosivustoja

Finasin verkkopalvelu

FINAS-akkreditointipalvelun verkkosivusto

Finas.fi

KemiDigi

Kemikaalitieto yhdessä palvelussa

 • Kemikaalituoterekisteri: yritysten antama tieto Suomen markkinoilla olevista vaaraa aiheuttavista kemikaalituotteista
 • Kasvinsuojeluainerekisteri: Suomessa hyväksytyt kasvinsuojeluaineet
 • Biosidirekisteri: Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet

KemiDigi

Tukesin rekisterit

Tukesin rekisterissä olevat

 • asennus-, huolto- ja korjaustoimijat
 • kylmäalan vastuuhenkilöt ja asentajat
 • kasvinsuojeluaineiden ruiskuntestaajat
 • jalometallien nimi- ja paikkakuntaleimat

Julkinen rekisteri

Tunnen tuotteeni

Maksuttomia oppimismateriaaleja ja tenttejä yrityksille, jotka valmistavat, maahantuovat tai jakelevat kulutustavaroita. Verkko-oppimisympäristö myös kauneudenhoitoalan toimijoille.

Tunnen tuotteeni

eTentti

Oppimisympäristössä voit suorittaa mm. käytönvalvojan, vastuuhenkilön ja vastavan hoitajan pätevyyskokeita. Tarjolla on myös avoimia oppimismateriaaleja.

eTentti

Tukesin säädöstietopalvelu

Oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu. Sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy.

Säädöstietopalvelu

Vaaralliset tuotteet

Sivustolle on koottu tuotteita, joiden myyntiä viranomaiset tai yritykset ovat rajoittaneet.

Vaaralliset tuotteet