Tukesin toimintaperiaatteet

Tällä sivulla kuvaamme Tukesin toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät toimintatavat.

Edistämme tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta

 • Toimimme valmentavasti ja painotamme yhteistyötä.
 • Tarjoamme neuvontaa, opastusta ja hyviä käytäntöjä.
 • Viestimme avoimesti, monipuolisesti ja aktiivisesti.
 • Tarvittaessa puutumme jämäkästi epäkohtiin.

Toimimme hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti

 • Toimintamme on johdonmukaista ja ennakoitavaa.
 • Kohtelemme samoissa tilanteissa asiakkaitamme samoilla tavoilla.
 • Toimet perustuvat asiaan, eivät esimerkiksi henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
 • Toimet ovat asiallisia ja perusteltavissa.
 • Toimet ovat oikeassa suhteessa asian vakavuuteen.

Tukesin toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa

 • Suuntaamme toimintaamme riskiperusteisesti sellaisiin alueisiin ja sellaisilla keinoilla, joilla pyritään saamaan suurin mahdollinen vaikuttavuus. Emme vaikuta kaikkiin alueisiin samalla tavalla tai samoin keinoin.
 • Pyrimme ennakoimaan toiminta-alueillamme ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja vastaamaan ja varautumaan niihin etupainotteisesti.
 • Koordinoimme toimintaamme ja vältämme päällekkäisyyksiä.

Toimintamme on läpinäkyvää ja luotettavaa

 • Viestimme aktiivisesti niin valvontahavainnoistamme kuin omasta toiminnastammekin.
 • Seuraamme ja kehitämme toimintaamme ja sen laatua usein eri keinoin. Keräämme asiakas- ja sidosryhmäpalautetta.
 • Pyrimme selkeyteen ja käytännönläheisyyteen.

Toimintamme perustuu tietoon ja vahvaan asiantuntemukseen

 • Toimintamme perustuu faktoihin.
 • Hyödynnämme monipuolista tietoa ja suhtaudumme terveellä kriittisyydellä tietolähteisiin.
 • Dokumentoimme asiat huolellisesti.
 • Edistämme asiantuntijoidemme osaamista.