Jalometallituotteet, korut ja kellot

Mitä ovat jalometallituotteet?

Jalometallituote on tehty leimattavista jalometalleista, joita ovat:

  • kulta
  • hopea
  • platina ja
  • palladium.

Esimerkiksi korut, pöytähopeat, aterimet ja kellot ovat jalometallituotteita, jos ne sisältävät leimattavaa jalometallia.

Mitä tuotteita voi myydä jalometallituotteina (kultana, hopeana, platinana tai palladiumina)?

Minimipitoisuudet

Jalometalleja seostetaan muilla metalleilla, jotta seokseen saadaan haluttu värisävy, sen työstöominaisuudet paranevat ja raaka-ainekustannukset alenevat. Jotta voit myydä tuotetta jalometallituotteena, tuotteen jalometallipitoisuuden pitää olla vähintään

  • kulta 375
  • hopea 800
  • platina 850 ja
  • palladium 500 massan tuhannesosaa kyseistä jalometallia.

Jos tuotteen pitoisuus alittaa edellä mainitut pitoisuudet, et voi myydä tuotetta jalometallituotteena eikä siinä saa olla jalometallituotteisiin tarkoitettuja leimoja. 

Pinnoitetut tuotteet

Jotta voit kutsua tuotetta jalometalliksi (kullaksi, hopeaksi, platinaksi tai palladiumiksi), tuotteen pitää olla myös pinnoitteen alta jalometallia. Epäjalosta metallista valmistetut, jalometalleilla pinnoitetut tuotteet, esim. kulta­dubleeketjut tai hopeoidut lusikat, eivät ole jalometallituotteita. Jalometallilla pinnoitettuja metalliosia ei myöskään saa olla jalometallituotteessa. Esimerkiksi kultakorussa ei muutama osa voi olla vain kullattua metallia.

Muut vaatimukset

Kun myyt jalometallituotteen, sen on täytettävä kaikki jalometallituotelainsäädännön vaatimukset. Tarkista vaatimukset Jalometallituotteet – valmistus, maahantuonti ja myynti -oppaasta.

Jalometallien punnitsemiseen tarkoitettu vaaka

Kun ostat tai myyt jalometalleja painon mukaan, pitää punnituksessa käyttää varmennettua tarkkuusvaakaa. Tarkempia tietoja vaaoista löydät täältä.

Kemikaalit koruissa ja kelloissa

Kellot ja korut eivät saa sisältää vaarallisia aineita. Esimerkiksi kadmium ja lyijy ovat kemikaaleja, joita myymäsi korut eivät saa sisältää. Nikkeliä puolestaan ei saa liueta koruista. Jos myyt nahkahihnaisia kelloja tai nahkakoruja, sinun pitää myös huomioida, että kromi(VI):n käyttö on nahkatuotteissa kiellettyä. Samat vaatimukset koskevat myös jalometalleista valmistettuja tuotteita.

Paristokäyttöiset kellot ovat sähkölaitteita

Paristokäyttöinen kello on sähkö- ja elektroniikkalaite. Raskasmetallit, palonestoaineet ja muovien pehmentimet ovat kemikaaleja, joiden käyttöä on sähkölaitteissa rajoitettu.

Sähkölaitteita, paristoja ja akkuja koskevat myös tuottajavastuun velvollisuudet. Jos olet valmistaja tai maahantuoja, velvollisuutesi on huolehtia tuotteidesi jätehuollon kustannuksista, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuuseen liittyvät asiat on Suomessa keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Tuotteiden turvallisuus

Jalometallituotteet, korut ja kellot eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen.

Huomioi tämä

Suomessa ei tällä hetkellä ole jalometallituotteiden tarkastuslaitosta, eli jalometallituotteille ei ole mahdollista saada tarkastus- tai CCM-leimaa Suomesta.

Edellinen tarkastuslaitos Eurofins Labtium Oy lopetti jalometallituotteiden tarkastusleimauksen vuoden 2021 tammikuun lopussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt selvityksen tilanteesta, lue selvitysraportti.