Näin haet paikkakuntaleimaa

Kunta voi hakea paikkakuntaleiman tai -leimojen käyttöoikeutta Tukesista kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Yksityishenkilö tai yritys ei voi hakea paikkakuntaleimaa. Kunta päättää, mitkä yritykset saavat käyttää leimaa.

Kun haet paikkakuntaleimaa, huomioi seuraavat asiat

  • Hakemuksen tekee kunta.
  • Paikkakuntaleima on vaakunan muotoinen.
  • Leimassa ei voi olla pieniä yksityiskohtia, sillä paikkakuntaleimaa käytetään jalometallituotteissa.
  • On tärkeää, että paikkakuntaleima on tunnistettavissa jalometallituotteesta. Se pitää siis pystyä lukemaan vaikkapa korvakorun tapista luuppia apuna käyttäen.

Hakemuksessa pitää olla ainakin seuraavat tiedot:

  • kunnan nimi ja osoite
  • y-tunnus
  • yhteyshenkilö
  • päiväys ja allekirjoitus.

Lisäksi liitteenä:

  • kaupparekisteriote (tai vastaava, josta näkyy hakemuksen allekirjoittaneen henkilön oikeus hoitaa asiaa kunnan nimissä)
  • piirros haetusta paikkakuntaleimasta.

Kun paikkakuntaleiman piirros on hyväksytty Tukesissa, pyydämme vielä leiman lyötynä leimalevylle. Tästä lähetämme tarkemmat ohjeet kunnalle.

Näin haet paikkakuntaleimaa

Kunta tekee vapaamuotoisen hakemuksen Tukesiin

Tukes käsittelee hakemuksen ja ottaa yhteyttä kuntaan

Kunta toimittaa Tukesiin paikkakuntaleiman lyötynä leimalevylle

Tukes vie paikkakuntaleiman nimileimarekisteriin

Kunta päättää, mitkä yritykset saavat käyttää leimaa.