Lastenhoitotarvikkeiden turvallisuus

Lastenhoitotarvikkeiden valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat, jakelijat ja myyjät vastaavat lastenhoitotarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

Lastenhoitotarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, jonka tarkoitus on helpottaa esim. lapsen nukkumista, kantamista, kuljettamista, syöttämistä tai hygienian hoitoa.

Lastenhoitotarvikkeita ovat esim.

 • lastenvaunut ja -rattaat
 • kantovälineet
 • syöttötuolit ja ruokalaput
 • pinnasängyt
 • tuttipullot, tutit ja tuttinauhat.

Koska lastenhoitotarvikkeet ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä Tukes tai muut viranomaiset hyväksy niitä ennakkoon.

Turvallisuusvaatimukset lastenhoitotarvikkeille

Alle 3-vuotiaille tarkoitetuista tuotteista ei saa irrota pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaraa.

Lastenhoitotarvikkeiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

Kuluttajaturvallisuuslain lisäksi on myös yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä, joka koskee tiettyjä lastenhoitotarvikeryhmän tuotteita tai ominaisuuksia:

Lainsäädännön lisäksi eräille lastenhoitotarvikkeille on määritetty yksityiskohtaiset turvallisuusominaisuudet ja testausmenetelmät tuoteryhmäkohtaisissa standardeissa ja standardisointipyynnöissä, esim.:

 • Lasten nukkumisympäristön tuotteet (2010/376/EU) 
 • lastenvaunujen turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 1888)
 • syöttötuolien turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 14988)
 • tuttiketjujen turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 12586 + A1)
 • kantokoppien turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 1466)
 • lasten juomavälineiden turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 14350)
 • lasten kantovälineiden turvallisuutta koskevat standardit (SFS-EN 13209 osat 1-2).

Kun arvioidaan lastenhoitotarvikkeiden turvallisuutta, voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muita standardeja, koska vaarat ovat samankaltaisia:

 • Lelujen turvallisuutta koskevia standardeja (SFS-EN 71, osat 1–11)
 • Lastenvaatteiden nauhoja ja kiristysnyörejä koskevaa standardia (SFS-EN 14682)

Standardeja voi ostaa Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Lastenhoitotarvikkeissa pitää olla turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet sekä varoitukset suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta ja tekstin sijasta tietoja voidaan antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

Lastenhoitotarvikkeen myyntipakkauksessa on oltava esillä:

 • tuotteen nimi tai tavaramerkki
 • tiedot valmistajasta, valmistuttajasta tai maahantuojasta
 • mahdolliset varoitukset
 • joissain tuotteissa tuotteen tunnistetiedot, esim. mallinumero, sekä tuotetta koskevan turvallisuusstandardin numero

Lisäksi pakkauksessa tai sen sisällä tulee tarvittaessa olla tuotetta koskevat

 • käyttö- ja huolto-ohjeet
 • hoito-ohjeet, esim. ruokailuvälineiden sekä tekstiilien pesu- ja puhdistusohjeet.

Alle 3-vuotiaille tukehtumisvaaraa aiheuttavien tuotteiden merkitseminen

Jos lastenhoitotuote saattaa joutua tai jäädä pienen lapsen ulottuville, ja tuotteessa on tai siitä irtoaa pieniä osia, on tuote merkittävä varoitustekstillä, esimerkiksi ”Ei sovellu alle kolmevuotiaille. Irtoavat pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran”. Merkintä on tehtävä suomeksi ja ruotsiksi.