Vaatimukset tuteille ja tuttiketjuille

Tuttiketjun rakennetta ja kemikaaleja koskevilla vaatimuksilla pyritään siihen, että tuttiketju on kestävä, siitä ei irtoa tukehtumisvaaraa aiheuttavia pieniä osia, eikä ketju aiheuta kuristumisvaaraa.

Lastenhoitotarvikkeita koskevan lainsäädännön lisäksi tuttiketjuja koskee turvallisuusstandardi SFS-EN 12586+A1, jossa on kerrottu tarkemmat vaatimukset tuttiketjun rakenteelle ja merkinnöille.

Muistilista turvallisen tuttiketjun valmistamiseen

Kuristumisvaaran ehkäisemiseksi:

  • Pituus enintään 22 cm, sisältäen ketjun/nauhan ja tutinpidikkeen, ei vaateklipsiä. Jos materiaali on venyvää, tulee se mitata venytettynä. (Ohje venyttämiseen löytyy standardista SFS-EN 12586+A1.)
  • Kangasnauhan ja ketjun leveys vähintään 6 mm.
  • Nauhan, johon pujotetaan helmiä, tulee olla vähintään 1,5 mm paksu ja standardinmukaisten testien jälkeen paljasta nauhaa saa näkyä vain 15 mm pituudelta.

Tukehtumisvaaran ehkäisemiseksi:

  • Tuttiketjussa ei saa olla pieniä irtoavia osia, eikä niitä saa irrota standardinmukaisissa testeissä.
  • Lapsen suuhun mahtuvissa tuttiketjun osissa, esim. vaateklipsi, on oltava reiät, joista ilma pääsee läpi.

Tuttiketjun pakkauksessa tulee olla

  • tuotteen nimi tai tavaramerkki
  • valmistajan yhteystiedot
  • turvallisuusstandardin numero
  • varoitus-, käyttö- ja puhdistusohjeet tai maininta, että ne löytyvät pakkauksen sisältä.

Jos tuttiketjussa on lelumaisia osia, kuten tuttiketjuun kiinnitetty nalle tai muu hahmo, ja sitä voidaan käyttää selkeästi leikkeihin, pitää tuttiketjun täyttää myös lelulain ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset, ks. Lelut-sivu.

Vinkki

Suuntaviivoja siitä, milloin tuote luokitellaan leluksi, löytyy Komission ohjeasiakirjasta. Ohjeasiakirjassa no. 4 on esimerkkejä siitä, milloin tuotteita pidetään leluina ja ohjeasiakirjan no. 11 loppupuolella on hyviä esimerkkikuvia tuotteista, joilla on jonkin muun käyttötarkoituksen lisäksi leikkiarvoa.

Vaatimukset tuteille

Tutteja ovat huvitutit ja ruokailussa käytettävät tuttipullojen tutit.

Tuttien pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain ja tuttidirektiivin (93/11/ETY) vaatimukset sekä REACH-asetuksesta rajoitukset ftalaateille sekä kadmiumille, PAH-yhdisteille ja lyijylle.

 

Kuva: turvallisessa tuttiketjun ominaisuudet

Katso myös