Vaatimukset savukkeensytyttimille

Savukkeensytyttimien, eli ns. tavallisten sytkärien, turvallisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat esim. lapsiturvallinen sytytysmekanismi ja muotoilu, liekin korkeus, liekin sammuminen sekä iskun-, lämmön- ja paineenkestävyys.

Koska savukkeensytyttimet ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Turvallisuusvaatimukset

Savukkeensytyttimien pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Savukkeensytyttimien turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä testausmenetelmiä käsitellään standardissa SFS-EN ISO 9994 sekä siihen tehdyssä lisäyksessä A1.

Savukkeensytyttimen on oltava lapsiturvallinen. Lapsiturvallisena pidetään savukkeensytytintä, joka on muotoiltu ja valmistettu niin, ettei lapsi pysty käyttämään sitä. Käyttö voidaan estää esim. sytyttimen rakenteen, muotoilun, sytytysjärjestelmän suojan tai sen vaatimien monimutkaisten toimintojen avulla. Standardissa SFS-EN 13869:2016 käsitellään lapsiturvallisuusvaatimuksia ja niiden testausmenetelmiä.

Savukkeensytyttimet eivät saa

  • muistuttaa muita esineitä, kuten piirroshahmoja, leluja, ampuma-aseita tai ajoneuvoja.
  • sisältää esimerkiksi vilkkuvia valoja, soittoa, musiikkia tai liikkuvia esineitä.

Merkittävin tavoite on tältäkin osin lasten suojaaminen.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Savukkeensytyttimissä pitää olla turvallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet ja varoitukset suomen ja ruotsin kielellä. Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta, ja tekstin asemesta tietoja voidaan antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

Standardissa SFS-EN ISO 9994 on annettu yksityiskohtaisempia vaatimuksia savukkeensytyttimien käyttöohjeille ja merkinnöille sekä esitetty piktogrammeja.