Huonekalujen turvallisuus

Huonekaluissa turvallisuuden kannalta kriittiset kohdat liittyvät rakenteen kestävyyteen, oikeaan mitoitukseen, tasapainoon, materiaalien paloturvallisuuteen sekä valmistuksessa käytettyihin materiaaleihin ja lisäaineisiin. Myös kokoamis- ja käyttöohjeiden selkeys on tärkeä osa huonekalujen turvallisuutta.

Vastuu huonekalujen turvallisuudesta on tuotteen valmistajalla, valmistuttajalla, maahantuojalla, jakelijalla ja myyjällä.

Huonekalut ovat yleisiä kulutustavaroita, joten niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Turvallisuusvaatimukset huonekaluille

Huonekalujen pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Pehmustettujen istuinhuonekalujen ja patjojen paloturvallisuudelle on lainsäädännössä erityisvaatimuksia. Ne eivät saa syttyä kytevästä savukkeesta.

Tietyille huonekaluille, kuten lastensängyille, kerrossängyille, hoitopöydille, leikkikehille, pöydille, tuoleille, säilytyskalusteille ja ulkokalusteille on hyväksytty myös eurooppalaisia standardeja.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Huonekaluun on liitettävä turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot suomeksi ja ruotsiksi.

Kokoamis- ja käyttöohjeiden on oltava selkeitä ja helppotajuisia. Esimerkiksi kirjahyllyn kokoamisohjeessa pitää olla mm. seuraavat:

  • osaluettelo
  • luettelo pientarvikkeista, kuten ruuveista ja heloista
  • tiedot tarvittavista työkaluista
  • mahdolliset ohjeet hyllyn kiinnittämiseksi seinään.

Tuoteseloste, josta löytyy tietoa esimerkiksi huonekaluissa käytetyistä materiaaleista, pinnoitteesta, pintakäsittelystä ja oikeasta hoidosta, on vapaaehtoinen. Kuluttajat kuitenkin arvostavat tuoteselosteita, sillä ne helpottavat laadun arviointia ja auttavat pidentämään huonekalun käyttöikää.

Yksityiskohtaisempaa tietoa huonekalujen merkinnöistä ja käyttöohjeista löytyy niitä koskevista standardeista.