Poistumisvalaistus

Poistumisreitit, kuten uloskäytävät, sekä niille johtavat reitit on merkittävä ja valaistava asianmukaisesti.

Poistumisvalaistusta käytetään rakennusten poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen. Poistumisreitti on rakennuksesta ulos maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle johtavaan poistumiseen tarkoitettu reitti. Poistumisopaste on kilpi, jota käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen.      

Kunnossapito

Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Kunnossapidosta vastaavat rakennuksen omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.     

Rakennuksen haltijan on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet pitää merkitä joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan. Dokumentti on pyydettäessä esitettävä alueen pelastusviranomaiselle valvontaa varten.