Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu – SER, WEEE

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää merkitä erilliskeräysmerkinnällä ja laitteet kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien säädösten tavoitteena on vähentää syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää ja edistää laiteromun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Merkinnät   

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa pitää olla

  • erilliskeräysmerkintä
  • merkintä, josta selviää, että laite on tuotu markkinoille 13.8.2005 jälkeen.

Musta palkki erilliskeräysmerkinnän alapuolella on standardin EN 50419 mukainen merkintä, joka täyttää yläpuolella olevat merkintävaatimukset.  Merkintöjen kiinnittäminen pakkaukseen, käyttöohjeeseen ja takuutietoihin on mahdollista, jos laite on kooltaan pieni tai sen toiminnan vuoksia merkintää ei voida kiinnittää itse laitteeseen.

sähkö- ja elektroniikkalaitteen erilliskeräysmerkintäsähkö- ja elektroniikkalaitteen erilliskeräysmerkintä, jossa alla musta palkki

Tuottajavastuu

Sähkölaitteita koskevat tuottajavastuun velvollisuudet. Valmistajan tai sähkölaitteen Suomeen tuovan yrityksen velvollisuutena on huolehtia tuotteidensa jätehuollon kustannuksista, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuuseen liittyvät asiat on Suomessa keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Usein kysyttyä