Energiamerkintä

Energiamerkintä antaa vertailukelpoista tietoa tuotteen energiankulutuksesta ja pyrkii ohjaamaan kuluttajia hankkimaan energiatehokkaampia tuotteita.

Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen toimeenpanosäädös. Valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on toimeenpanosäädöksen vaatimusten mukainen ja että energiamerkintä tulee tuotteen mukana.

Energiamerkintävaatimukset koskevat muun muassa sähkökäyttöisiä kotitalouslaitteita ja erilaisia sähkölämmittimiä.
 
Tuoteryhmäkohtaiset säädökset ja lisätietoa energiamerkintäasetuksesta löydät Energiaviraston sivustolta www.ekosuunnittelu.info.
 
Tuote täyttää energiamerkintäasetuksen vaatimukset, kun

 

  • tuote on varustettu toimeenpanosäädöksen mukaisella energiamerkillä ja tuoteselosteella ja
  • energiamerkinnän ja tuoteselosteen tiedot ovat oikein ja
  • energiamerkintä on kiinnitetty myyntipaikassa
  • energiatehokkuusluokka on mainittu tuotteessa, jos tuotteen mainonnassa mainitaan hinta tai energiaan liittyviä tietoja
  • etämyynnissä ja verkkokaupoissa myytävien tuotteiden yhteydessä annetaan vaadittavat tiedot.