Energiamerkintä

Energiamerkintä antaa vertailukelpoista tietoa tuotteen energiankulutuksesta ja pyrkii ohjaamaan kuluttajia hankkimaan energiatehokkaampia tuotteita.

Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen toimeenpanosäädös. Valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on toimeenpanosäädöksen vaatimusten mukainen ja että energiamerkintä tulee tuotteen mukana.

Energiamerkintävaatimukset koskevat muun muassa sähkökäyttöisiä kotitalouslaitteita ja erilaisia sähkölämmittimiä.
 
Tuoteryhmäkohtaiset säädökset ja lisätietoa energiamerkintäasetuksesta löydät Energiaviraston sivustoilta www.ekosuunnittelu.info ja https://energiamerkinta.fi.
 

Tuote täyttää energiamerkintäasetuksen vaatimukset, kun

  • tuote on varustettu asetuksen mukaisella energiamerkillä ja tuoteselosteella
  • energiamerkinnän ja tuoteselosteen tiedot ovat oikein
  • energiamerkintä on kiinnitetty myyntipaikassa näkyville
  • energialuokka on kerrottu mainonnassa, jossa kerrotaan myös tuotteen hinta
  • etämyynnissä ja verkkokaupoissa myytävien tuotteiden yhteydessä annetaan vaadittavat tiedot
  • tuotteen tiedot on kirjattu energiamerkintöjen tuotetietokantaan EPRELiin