Räjähteet, ilotulitteet, patruunat ja ruuti

Räjähteille on asetettu lainsäädännössä vaatimuksia, jotka niiden pitää täyttää. Myös räjähteiden siirto, myynti, varastointi ja valmistus ovat tarkkaan säädeltyjä.

Räjähteellä tarkoitetaan räjähdysainetta sellaisenaan ja räjähdysainetta sisältävää esinettä tai välinettä. Räjähteitä ovat esimerkiksi

  • louhintaräjähteet sytytysvälineineen
  • ruuti
  • ilotulitteet ja hätäraketit.

Ilotulite on viihdekäyttöön tuotettu pyrotekninen väline. Suomeen tuotavat ilotulitteet valmistetaan pääosin Kiinassa. Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevien ilotulitteiden vaatimustenmukaisuutta ja toimii viranomaisena ilotulitteiden vaarallisuusluokitusten hyväksynnässä ja maahantuonnissa .

Räjähteiden, patruunoiden ja ruudin siirtäminen Suomessa tai Suomen ja Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan välillä vaatii Tukesilta siirtoon oikeuttavan asiakirjan, eli siirtotodistuksen. Siirtotodistus pitää toimittaa räjähteiden lähettäjälle ennen siirtoa.

Usein kysyttyä