Ilotulitteiden käyttö

Ammattimaisesti järjestettävän ilotulitusnäytöksen järjestäjä tarvitsee aina Tukesin ilotulitusnäytösten tekoon oikeuttavan päätöksen. Tällaisessa käytössä tuotteet poikkeavat useasti kuluttajille tarkoitetuista tuotteista. Saatu päätös oikeuttaa toteuttamaan ilotulitusnäytöksiä lupaehtojen mukaisesti. Päätös on yrityskohtainen.

Ilotulitteen valmistajan tai maahantuojan pitää antaa valmistamalleen tuotteelle ohjeet niiden hävittämiseksi. Joissakin tapauksissa ilotulite ei aina toimi tarkoitetulla tavalla. Se voi olla vanhentunut, muulla tavalla käyttökelvoton tai jostain muusta syystä se joudutaan hävittämään muuten kuin käyttämällä. Panostajan kirjan omaava henkilö ja valmistaja voi hävittää ilotulitteita.

Tukes voi testauttaa ilotulitteita ja muita pyroteknisiä tuotteita testauslaitoksella ja varmistua siten markkinoilla olevan tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Tukesilla ei ole ilotulitteiden käyttöön liittyvää valvontaa. Onnettomuustilanteissa Tukes saattaa kuitenkin olla tutkinnassa mukana.