Räjähteiden maahantuonti, luovutus ja siirto

Räjähteiden maahantuonti

ETA-alueen ulkopuolelta tuotavat räjähteet tarvitsevat Tukesin maahantuontiluvan. Hakemus on vapaamuotoinen. Voit lähettää hakemuksen osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi.

Sama vaatimus koskee myös pyroteknisiä tuotteita.

Luvan saamisen edellytyksenä on selvitys maahantuotavista tuotteista, käyttötarkoituksesta, määrästä, vaarallisuusluokasta ja varastoinnin järjestelyistä. Kuljetusta ja maahantuontia valvovat tulli ja poliisi.

Räjähteiden luovutus ja siirto

Asianmukaisesti hallinnassa olevia räjähteitä voidaan luovuttaa fyysisesti toiselle yritykselle tai henkilölle, jos näillä on oikeus kyseisen tuotteen hankintaan ja hallussapitoon.

Räjähteiden siirrossa louhintaräjähteen hallinta siirtyy räjähdealan yritykseltä toiselle, esim. räjähdetehtaalta panostajalle. Räjähdealan yritysten tulee olla Tukesiin rekisteröityneitä, jolloin yritys saa Tukesilta määräaikaisen luvan, eli siirtotodistuksen, louhintaräjähteiden hankkimista varten. Tukes hyväksyy räjähteiden siirtotodistukset kansallisesti ja EU-maiden välillä.

Bulkkimaisten louhintaräjähteiden osalta ei siirtotodistusta vaadita siirtojen osalta silloin, kun kyse on emulsioräjähteen ei-räjähtävien lähtöaineiden teollisuuskemikaalisäädösten mukaisesta tuotteesta.