Räjähteiden varastoinnin turvallisuusvaatimukset ja luvan hakeminen

Räjähteiden varastointi on mahdollista pysyvässä tai tilapäisessä varastossa.

Pysyvä ja tilapäinen varasto voivat käsittää useita erillisiä, samalla alueella olevia varastorakennuksia.

Räjähteiden kuluttajakaupan yhteydessä tapahtuva varastointi ei tässä mielessä ole pysyvää varastointia.

Pysyvä varastointi on samassa paikassa jatkuvasti, vuodesta toiseen, tapahtuvaa varastointia. Räjähdemäärää rajoittaa suojaetäisyys ulkopuolisiin kohteisiin.

Varastoitavina räjähteinä voivat olla:

  • normaalit louhintaräjähteet
  • räjäytysnallit
  • ruuti
  • patruunat
  • ilotulitteet.

Tilapäinen varastointi on tarkoitettu selkeästi tilapäisen toiminnan räjähteiden varastoksi, esim. tietyömaan, määräaikaisen louhinnan tai vastaavan työmaan. Tilapäinen varastointi on käytännössä mahdollista vain louhintaräjähteille ja räjäytysnalleille. Varastointimäärän pitää olla yhteensä alle 10 000 kiloa.