Teknisiä vaatimuksia varastolle

Räjähdevaraston tekniset vaatimukset ovat samat pysyvällä ja tilapäisellä varastolla.

Varastorakennuksena käytetään usein eristettyä merikuljetuskonttia. Eristyksen pitää olla ovissa ja seinissä. Varasto eristetään siten, että varasto kestää vähintään 120 minuuttia ulkopuolista paloa. Standardissa SFS 4397 on esitetty tarkemmin varaston rakennevaatimukset.

Varasto aidataan ja suojataan murtautumisella. Murtosuojauksena kelpaa kaksinkertainen riippulukko. Riippulukon kiinnikkeineen tulee olla vähintään Finanssialan Keskusliiton luokitteleman 3 -luokan lukko.

Varastolla pitää olla jatkuvasti toimintakunnossa oleva murtoilmoitusjärjestelmä. Hälytys järjestelmästä on välitettävä luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai päivystyspisteeseen. Järjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai akkukäyttöinen kamerajärjestelmä.