Mittauslaitteen siirtäminen toiseen käyttöpaikkaan

Mittauslaite voidaan  siirtää toiselle paikkakunnalle. Vaakojen, erityisesti tarkkuusvaakojen, siirrossa on tarkistettava, muuttuuko käyttöpaikan g-arvo ja siten vaa’an antama punnitustulos niin paljon, että vaa’an asetuksia on muutettava. Vaa’an g-arvon muuttaminen saattaa vaa’an asetuksista riippuen rikkoa vaa’an sinetit.