Varmentaminen huollon jälkeen ja huoltosinetöinti

Jos mittauslaitteen sinetit ovat vahingoittuneet esimerkiksi huollossa tai mittauslaitetta siirtäessä,  mittauslaite on varmennettava. Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos.

Huollon jälkeistä varmentamista ei tarvitse tehdä, jos huollon tekevällä liikkeellä on huoltosinetöintioikeus. Tällöin huoltoliike voi sinetöidä mittauslaitteen huollon jälkeen uudelleen, jolloin mittauslaitteen varmennus jää voimaan eikä seuraavan varmentamisen määräaika muutu. Huoltosinetöinti ei korvaa määräaikaista varmennusta vaan pitää edellisen varmennuksen voimassa.

Tukesin hyväksymät huoltosinetöintiliikkeet ja niiden tunnukset:

  • Lahti Precision Oy    HK03
  • Tamtron Systems Oy    HK05
  • Oy G.W. Berg & Co Ab    HK06
  • Tamtron Oy    HK08
  • Gasum Tekniikka Oy    HK09