Valmispakkausten e-merkintä

Valmispakkaukset ovat nimellismäärään pakattuja tuotteita, jotka on pakattu ostajan olematta läsnä. Valmispakkauksen sisällön määrää ei voi muuttaa ilman, että pakkaus avataan tai pakkausta muutetaan havaittavasti.Valmispakkauksia ovat mm. kosteusvoidepurkit, muropaketit tai limonadipullot: valmistaja on pakannut ne tehtaalla ja niillä on etikettiin merkitty nimellinen sisällön määrä.

Valmistaja voi hakea tarkastuslaitokselta lupaa käyttää valmispakkausten sisällön määrämerkinnän vieressä pientä ℮ -merkkiä. Merkki kertoo, että valmispakkaus täyttää valmispakkausdirektiivin vaatimukset ja tarkastuslaitos valvoo valmistajan käyttämiä menettelyjä sisällön määrän varmistamisessa. Suomessa tarkastuslaitoksena toimii Kiwa Inspecta Oy.

Valmispakkausten vaatimukset

  • Pakkauksen todellinen sisällön määrä ei keskimäärin saa olla ei saa olla pienempi kuin nimellismäärä.
  • Yhdessä valmispakkauserässä ei saa olla liian paljon pakkauksia, joiden sisällön määrä alittaa nimellismäärän enemmän kuin taulukossa kuvatun sallitun negatiivisen virheen verran. Tällaisten pakkausten osuuden pitää olla riittävän pieni, jotta se erä täyttää valmispakkausdirektiivin liitteessä II tarkoitettujen testien vaatimukset.
  • Valmispakkauksen sisällön määrä ei saa alittaa nimellismäärää enemmän kuin kaksi kertaa taulukossa kuvatun sallitun negatiivisen virheen verran.


Taulukko1. Valmispakkausten suurin sallittu negatiivinen virhe.

Nimellismäärä Qn grammoina tai millilitroina Sallittu negatiivinen virhe TU1
  % Qn:sta grammaa tai millilitraa

5 - 50

9

50 - 100 4,5
100 - 200 4,5
200 - 300 9
300 - 500 3
500 - 1000 15
1000 - 10000 1,5